Báo cáo quốc gia

Der Diskurs über den Klimawandel in Polen

của Stephan Georg Raabe

Andere Prioritäten

Die Reaktion auf den Klimawandel war ein Kernthema des G 8 Gipfeltreffens in Heiligendamm in der vergangenen Woche. In Polen wird das Thema nur selten diskutiert und kaum als aktute Gefahr öffentlich wahrgenommen. Die Entwicklung der Wirtschaft und die Frage der Energieversorgung stehen im Vordergrund. Der Bericht beschreibt den politischen Diskurs in Polen.

về loạt bài này

Quỹ Konrad-Adenauer có văn phòng đại diện riêng tại gần 70 quốc gia trên năm châu lục. Các nhân viên nước ngoài tại chỗ có khả năng thông tin đầu tiên về các kết quả hiện tại và sự các tiến bộ lâu dài tại quốc gia hoạt động của họ. Trong phần „báo cáo quốc gia“, họ cung cấp cho người sử dụng trang web của quỹ Konrad-Adenauer những bản phân tích, các thông tin phía sau cùng các bài nhận định độc quyền.

thông tin đặt hàng

erscheinungsort

Polen Polen