Báo cáo quốc gia

Newsletter "Fokus Chile"

Ausgabe März

Unser Newsletter "Fokus Chile" informiert Sie in regelmäßigen Abständen über aktuelle Geschehnisse im Bereich Politik, Wirtschaft und Kultur in Chile. Die Themen dieser Ausgabe: Carolina Goic ist Präsidentschaftskandidatin der PDC, Pablo Badenier tritt als Umweltminister zurück, Konferenz zur Rentenreform in Chile und Anschlag lässt 17 verbrannte LKWs in Temuco zurück. Viel Spaß beim Lesen wünscht das Team der KAS in Chile!

được cung cấp bởi

Auslandsbüro Chile

về loạt bài này

Quỹ Konrad-Adenauer có văn phòng đại diện riêng tại gần 70 quốc gia trên năm châu lục. Các nhân viên nước ngoài tại chỗ có khả năng thông tin đầu tiên về các kết quả hiện tại và sự các tiến bộ lâu dài tại quốc gia hoạt động của họ. Trong phần „báo cáo quốc gia“, họ cung cấp cho người sử dụng trang web của quỹ Konrad-Adenauer những bản phân tích, các thông tin phía sau cùng các bài nhận định độc quyền.

thông tin đặt hàng

erscheinungsort

Chile Chile