Báo cáo quốc gia

Sarkozy-Hollande: Kopf an Kopf

của Dr. Norbert Wagner

Präsidentschaftswahlen in Frankreich 2012

Weniger als eine Woche vor dem ersten Wahlgang (22. April) der Präsidentenwahlen in Frankreich liegen Nicolas Sarkozy und François Hollande in den Umfragen gleichauf. Einige Umfragen geben Nicolas Sarkozy sogar einen kleinen Vorsprung von ein bis zwei Prozentpunkten.

Lesen Sie den kompletten Bericht als PDF-Download (oben).

μερίδιο

Báo cáo quốc gia
Ngày 02 tháng 3 năm 2012
Sarkozy holt auf (2. März 2012)
Die Politische Meinung
Ngày 09 tháng 3 năm 2012
Frankreich vor der Wahl (Die Politische Meinung)

về loạt bài này

Quỹ Konrad-Adenauer có văn phòng đại diện riêng tại gần 70 quốc gia trên năm châu lục. Các nhân viên nước ngoài tại chỗ có khả năng thông tin đầu tiên về các kết quả hiện tại và sự các tiến bộ lâu dài tại quốc gia hoạt động của họ. Trong phần „báo cáo quốc gia“, họ cung cấp cho người sử dụng trang web của quỹ Konrad-Adenauer những bản phân tích, các thông tin phía sau cùng các bài nhận định độc quyền.

thông tin đặt hàng

erscheinungsort

Frankreich Frankreich