Báo cáo quốc gia

Tanzania Ahead of Elections

của Richard Shaba
Tanzania will later this year conduct its fourth multiparty general elections. But if the current socio-economic and political trends remain unchanged the country is unlikely to make any headway in the political transition for the foreseeable future. Although formal multiparty politics was allowed in 1992 after three decades of single party political hegemony, the major structural blockage to effective growth and flourish of multipartyism in Tanzania is the conflation of the ruling party, state and the consequential crowding out of other actors.

được cung cấp bởi

Auslandsbüro Tansania

về loạt bài này

Quỹ Konrad-Adenauer có văn phòng đại diện riêng tại gần 70 quốc gia trên năm châu lục. Các nhân viên nước ngoài tại chỗ có khả năng thông tin đầu tiên về các kết quả hiện tại và sự các tiến bộ lâu dài tại quốc gia hoạt động của họ. Trong phần „báo cáo quốc gia“, họ cung cấp cho người sử dụng trang web của quỹ Konrad-Adenauer những bản phân tích, các thông tin phía sau cùng các bài nhận định độc quyền.

thông tin đặt hàng

erscheinungsort

Kenya Kenya