Báo cáo quốc gia

Ungarn: Nachwahlbericht II

của Klaus Weigelt
Die Sozialisten bestätigen ihren Wahlerfolg des ersten Wahlgangs auch in der zweiten Runde und erreichen fast die absolute Mehrheit
người liên lạc

Frank Spengler

Frank Spengler bild

Leiter des Auslandsbüros Ungarn

frank.spengler@kas.de +36 1 487501-0 +36 1 487501-1
Báo cáo quốc gia
Ngày 11 tháng 4 năm 2006
Nachwahlbericht I
Báo cáo quốc gia
Ngày 04 tháng 4 năm 2006
Countdown 2006: Vorwahlbericht II
Báo cáo quốc gia
Ngày 03 tháng 3 năm 2006
Countdown 2006: Vorwahlbericht I

được cung cấp bởi

Auslandsbüro Ungarn

về loạt bài này

Quỹ Konrad-Adenauer có văn phòng đại diện riêng tại gần 70 quốc gia trên năm châu lục. Các nhân viên nước ngoài tại chỗ có khả năng thông tin đầu tiên về các kết quả hiện tại và sự các tiến bộ lâu dài tại quốc gia hoạt động của họ. Trong phần „báo cáo quốc gia“, họ cung cấp cho người sử dụng trang web của quỹ Konrad-Adenauer những bản phân tích, các thông tin phía sau cùng các bài nhận định độc quyền.

thông tin đặt hàng

erscheinungsort

Sankt Augustin Deutschland