Báo cáo quốc gia

Wahlen in St. Petersburg

của Elisabeth Bauer
Die Regionalparlamentswahlen in Russlands zweitgrößter Stadt, St. Petersburg, sowie in 13 weiteren Regionen des Landes galten als Test für den anstehenden Urnengang zur Staatsduma im Dezember wie auch für die kommende Präsidentschaftswahl im März 2008.

Während in 11 Regionen noch nach dem alten Wahlsystem gewählt wurde, fand in St. Petersburg wie in zwei weiteren Regionen die Wahl auf der Grundlage des im vorigen Jahr beschlossenen neuen Wahlsystems statt.

μερίδιο

người liên lạc

Claudia Crawford

Claudia Crawford bild

Leiterin des Büros Multilateraler Dialog KAS in Wien

claudia.crawford@kas.de +43 1 890 14650 +43 1 890 146 516

về loạt bài này

Quỹ Konrad-Adenauer có văn phòng đại diện riêng tại gần 70 quốc gia trên năm châu lục. Các nhân viên nước ngoài tại chỗ có khả năng thông tin đầu tiên về các kết quả hiện tại và sự các tiến bộ lâu dài tại quốc gia hoạt động của họ. Trong phần „báo cáo quốc gia“, họ cung cấp cho người sử dụng trang web của quỹ Konrad-Adenauer những bản phân tích, các thông tin phía sau cùng các bài nhận định độc quyền.

thông tin đặt hàng

erscheinungsort

Sankt Augustin Deutschland