Báo cáo quốc gia

Wie tickt Trumps Amerika? Datensammlung

của Nico Lange

Anlage zum Länderbericht

Anlage mit Datensammlung zum Länderbericht "Wie tickt Trumps Amerika? Eine Momentaufnahme".

Anlage mit Datensammlung zum Länderbericht "Wie tickt Trumps Amerika? Eine Momentaufnahme".

μερίδιο

Báo cáo quốc gia
Ngày 14 tháng 9 năm 2017
Länderbericht: Wie tickt Trumps Amerika? Eine Momentaufnahme
USA KAS USA hat Lizenz für redaktionelle Nutzung Online.

về loạt bài này

Quỹ Konrad-Adenauer có văn phòng đại diện riêng tại gần 70 quốc gia trên năm châu lục. Các nhân viên nước ngoài tại chỗ có khả năng thông tin đầu tiên về các kết quả hiện tại và sự các tiến bộ lâu dài tại quốc gia hoạt động của họ. Trong phần „báo cáo quốc gia“, họ cung cấp cho người sử dụng trang web của quỹ Konrad-Adenauer những bản phân tích, các thông tin phía sau cùng các bài nhận định độc quyền.

thông tin đặt hàng

erscheinungsort

USA USA