Báo cáo quốc gia

Wo, bitte, gehts hier zum Mercosur? - Meinungsverschiedenheiten über die Zukunft der Gemeinschaft

của Wilhelm Hofmeister

Focus Brasilien 1/2007

Am 18. und 19. Januar fand in Rio de Janeiro ein Gipfeltreffen des MERCOSUR statt, bei dem viele Diskrepanzen innerhalb der Gemeinschaft zutage traten. Die von Brasilien vor dem Gipfeltreffen befürwortete Aufnahme Boliviens wurde nicht vollzogen.

về loạt bài này

Quỹ Konrad-Adenauer có văn phòng đại diện riêng tại gần 70 quốc gia trên năm châu lục. Các nhân viên nước ngoài tại chỗ có khả năng thông tin đầu tiên về các kết quả hiện tại và sự các tiến bộ lâu dài tại quốc gia hoạt động của họ. Trong phần „báo cáo quốc gia“, họ cung cấp cho người sử dụng trang web của quỹ Konrad-Adenauer những bản phân tích, các thông tin phía sau cùng các bài nhận định độc quyền.

thông tin đặt hàng

erscheinungsort

Sankt Augustin Deutschland