Đóng góp vào sinh hoạt

Vielen Dank Lucie Krauß!

Verabschiedung der FSJlern Lucie Krauß
Lucie Krauß KAS
Lucie Krauß

Unsere FSJlerin Lucie Krauß hat heute am 16.08.2022 ihren letzten Arbeitstag und beendet damit ihren Freiwilligendienst in unserem Büro. Ab Oktober wird sie in Bonn Politik- und Kommunikationswissenschaft studieren. Wir danken ihr sehr für ihre Unterstützung und wünschen ihr auf ihrem weiteren Weg alles Gute!
Während ihres FSJ´s hat Lucie die Möglichkeit eines eigenverantwortlichen Projekts genutzt und im Rahmen unseres 30-jährigen Jubiläums einen Film gedreht, in welchem die „Stimme der Jugend“ zu Wort kommt. Hier gibt es den Film in voller Länge zu sehen:

 

μερίδιο

được cung cấp bởi

Politisches Bildungsforum Thüringen

về loạt bài này

Mỗi năm, Quỹ Konrad-Adenauer, các viện đào tạo, trung tâm đào tạo và văn phòng nước ngoài của mình cung cấp hàng nghìn sự kiện về các chủ đề khác nhau. Thông qua các cuộc hội thảo, sự kiện, hội nghị chuyên đề v.v… có chọn lọc, chúng tôi thông tin hiện tại và độc quyền cho quý vị thông qua www.kas.de. Tại đây, quý vị có thể tìm thấy bên cạnh những báo cáo tổng kết nội dung cả các tài liệu bổ sung như hình ảnh, bản bóc lời thuyết trình, video hoặc trích đoạn ghi âm.