Репортажи от различните страни

Aufruf zur Erhaltung des Polnischen Instituts in Leipzig

Wie die Presse berichtet und der Direktor des Polnischen Institutes Leipzig, Michał Maliszewski, bestätigt hat, soll das Institut geschlossen werden. Nähere Informationenenhält der Aufruf zur Erhaltung des Instituts, den wir zur Kenntnis geben.
Контакти

Dr. Angelika Klein

Dr

Leiterin der Abteilung Stabsstelle Evaluierung

angelika.klein@kas.de +49 30 26996-3435

за тази серия

Фондация „Конрад Аденауер“ разполага със собствени представителства в 70 държави на пет континента. Чуждестранните локални сътрудници могат да ви информира от първа ръка относно актуалните събития и пълносрочните проекти във вашата държава. В „Локална информация“ те предлагат на потребителите на уебсайта на фондация „Конрад Аденауер“ ексклузивни анализи, историческа информация и оценки.

информация за поръчка

erscheinungsort

Sankt Augustin Deutschland