Γεγονότα χωρών

Konrad-Adenauer-Stiftung durch Ben-Gurion-Universität geehrt

Eintragung auf der Ben-Gurion-Ehrentafel

Die Konrad-Adenauer-Stiftung wurde am 25. Mai 2008 in die Ben-Gurion-Ehrentafel der Ben-Gurion-Universität eingeschrieben. Gleichzeitig wurde die KAS in die renommierte Ben-Gurion-Gesellschaft aufgenommen. Im Jahr des 60. Jubiläums der Staatgründung Israels würdigt die BGU damit die langjährige Zusammenarbeit mit der Konrad-Adenauer-Stiftung.

http://farm4.static.flickr.com/3246/2524078794_7cd52df67f.jpg
Prof. Rivka Carmi (rechts), Präsidentin der BGU, und Dr. Lars Hänsel, Direktor des Israel-Büros der Konrad-Adenauer-Stiftung, bei der Zeremonie zur Einschreibung der KAS an der Ben-Gurion-Ehrentafel.

Die Zusammenarbeit war vor zehn Jahren im Beisein der damaligen Präsidenten Deutschlands und Israels, Prof. Dr. Roman Herzog und Herrn Ezer Weizmann, begründet worden. Heute konzentriert sich die Zusammenarbeit auf folgende Gebiete:

Entwicklung von Zukunftsstrategien im Verhältnis EU-Israel

Dazu werden gemeinsam mit dem Zentrum für das Studium Europäischer Politik und Gesellschaft Konferenzen und Workshops abgehalten, häufig in Zusammenarbeit mit dem israelischen Außenministerium und der Europäischen Kommission.

Förderung von Beduinen in Israel

Durch ein Forschungsprogramm soll politischen Entscheidungsträgern Material an die Hand gegeben werden, um bessere Rahmenbedingungen für die Entwicklung der Beduinen zu schaffen. Durch speziell entwickelte Förderprogramme soll außerdem vor allem Beduinenschülern der Zugang zu höherer Bildung, insbesondere der Zugang zu Universitäten, ermöglicht werden. Ziel ist die Erhöhung des Bildungsniveaus sowie eine bessere Integration der Beduinen.

Dr. Lars Hänsel, Direktor des Israel-Büros der Konrad-Adenauer-Stiftung, erklärt dazu: “Die Zusammenarbeit mit der BGU bedeutet für uns die Umsetzung des Erbes von Konrad Adenauer, welcher nach der Shoah zusammen mit David Ben-Gurion die Basis für die offiziellen deutsch-israelischen Beziehungen und für die Annäherung zwischen beiden Nationen gelegt hat. Adenauer ist aber auch einer der Gründungsväter der EU, die heute zunehmend wichtiger für Israel wird.”

Noch in diesem Jahr soll die Zusammenarbeit mit der BGU vertieft werden: Es ist geplant, mit Hilfe der Konrad-Adenauer-Stiftung eine “Konrad Adenauer Division for European Studies” an der Ben-Gurion-Universität einzurichten.

http://farm4.static.flickr.com/3083/2524078792_80628592c9.jpg
Die Ben-Gurion-Ehrentafel auf dem Campus der BGU.

παρέχεται από

Auslandsbüro Israel

σχετικά με αυτή τη σειρά

Το ίδρυμα Konrad-Adenauer-Stiftung εκπροσωπείται σε περίπου 70 χώρες στις πέντε ηπείρους με δική του γραφείο. Οι ξένοι εργαζόμενοι εκεί μπορούν να στέλνουν ειδήσεις,σχετικά με τα τρέχοντα γεγονότα και τις μακροπρόθεσμες εξελίξεις, από την χώρα διορισμού τους, που αποκτούν από πρώτο χέρι. Στα "γεγονότα χωρών" προσφέρουν στους χρήστες της ιστοσελίδας του Konrad-Adenauer-Stiftung αποκλειστικές αναλύσεις, πληροφορίες και εκτιμήσεις.

πληροφορίες παραγγελίας

erscheinungsort

Israel Israel