Riikide raportid

Euroopa võla- ja majanduskriis ja Eesti.

kohta Thomas Schneider
Euroopa Keskpanga andmetel on Eesti koos Luksemburgi ja Soomega üks väheseid eurotsooni liikmesriike, millel on oma võlgade maksmiseks piisavalt rahalisi vahendeid.

2011.a. alguses võttis Eesti ametliku vääringuna kasutusele euro ning lõpetas sellega liitumisprotsessi euroalaga. See samm oli suurte majanduslike ümberkorralduste kulminatsiooniks: Balti riikidest väikseim jõudis endisest Nõukogude plaanimajandusest läänelikku turumajandusse. See protsess sai alguse 90-ndate aastate alguses Mart Laari juhitud valitsuse poolt läbi viidud majanduslikest ja poliitilistest reformidest, mis sillutasid teed majandusliku sõltumatuse, jõukuse ja demokraatliku stabiilsuse poole. Oma edutee alguses seisis Eesti silmitsi drastilise inflatsiooniga, mis tõusis üle 1000 protsendi. Lisaks veel kiiresti kasvav tööpuudus ja poliitiline ebakindlus. Seevastu 2011.a. oli Balti tiigril ette näidata juba soliidne ja tasakaalustatud riigieelarve ning riigivõlg, mis moodustas vaid 6,6 protsenti sisemajanduse kogutoodangust. Euroopa Keskpanga andmetel on Eesti koos Luksemburgi ja Soomega üks väheseid eurotsooni liikmesriike, millel on oma võlgade maksmiseks piisavalt rahalisi vahendeid.

kontakt

Elisabeth Bauer

selle seeria kohta

Konrad Adenaueri Fondil on esindus umbes 70 riigis viiel erineval kontinendil. Neis tegevad asukohariigi kaastöötajad võivad rääkida asukohariigi päevakajalistest sündmustest ja pikaajalistest arengutest. "Riikide raportite" all pakuvad nad Konrad Adenaueri Fondi kodulehe lugejatele asjakohaseid analüüse, taustainfot ja hinnanguid.

tellimisinfo

erscheinungsort

Estland Estland