ผู้เผยแพร่แอสเสท

Die Frau in unserer Zeit

Lebensentwürfe von Frauen –
was hat sich verändert?

Publikationen

— 10 รายการต่อหน้า
กำลังแสดงผลลัพธ์ 1 - 10 จาก 74 รายการ

ผู้เผยแพร่แอสเสท

เกี่ยวกับชุดนี้

Jede Ausgabe widmete sich einem Schwerpunktthema aus Politik und Gesellschaft, der Arbeits- und Familienwelt, aus Kultur und Literatur und diskutierte dieses aus frauenpolitischer Sicht.

ข้อมูลการสั่งซื้อ

สำนักพิมพ์

Prof. Dr. Hans-Joachim Veen

ISBN

0723/9580

Dr. Dana Fennert

Dana Fennert

Gleichberechtigung und gesellschaftliche Vielfalt

dana.fennert@kas.de +49 30 26996-3590