รายงานสถานการณ์ในประเทศไทย

Capacity Building workshop for NUDO Party

Capacity Building workshop for NUDO Party

The workshop was attended by 30 participants from across the Omaheke region.

The workshop covered the following topics:

•Separation of Power

•Sources of Namibian Law

•Important aspects of the Namibian Constitution

•Communications and dealing with the Media

•Leadership skills and mobilizing support

•Organizing and team building

The workshop was very successful and ended on a high note.

แชร์หน้านี้

เกี่ยวกับชุดนี้

Konrad-Adenauer-Stiftung มีสำนักงานตัวแทนใน 80 ประเทศในห้าทวีป พนักงานในต่างประเทศสามารถให้รายงานเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและการพัฒนาในระยะยาวในประเทศของตนได้ และผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าไปดูการวิเคราะห์ ข้อมูลพื้นฐานและการประเมินผลเฉพาะของ Konrad-Adenauer-Stiftung เหล่านั้นใน "country reports" ได้

ข้อมูลการสั่งซื้อ

erscheinungsort

Namibia Namibia