รายงานสถานการณ์ในประเทศไทย

Côte d’Ivoire – Der lange Weg aus der Krise

ของ Benjamin Thull, Maria Zandt
„Solutions“ – Lösungen: Das war der Slogan, mit dem Alassane Ouattara seinen Präsidentschaftswahlkampf 2010 bestritt. Am 21.Mai 2011, dem Tag an dem Ouattara offiziell das Präsidentenamt der Côte d’Ivoire übernommen hat, sind Lösungen dringender denn je. Nach der Festnahme Gbagbos am 11. April 2011 ruht die Hoffnung von weiten Teilen der ivorischen Bevölkerung sowie der internationalen Gemeinschaft nun auf Ouattara, der Côte d’Ivoire zu einem Neuanfang und zu Normalität zu verhelfen.
รายงานสถานการณ์ในประเทศไทย
22 ธันวาคม 2010
Zwei Präsidenten und kein Ausweg aus der politischen Krise (Länderbericht 22.12.2010)
รายงานสถานการณ์ในประเทศไทย
5 พฤศจิกายน 2010
Seit fünf Jahren überfällige Präsidentschaftswahlen verlaufen friedlich (Länderbericht 5.11.2010)

เกี่ยวกับชุดนี้

Konrad-Adenauer-Stiftung มีสำนักงานตัวแทนใน 80 ประเทศในห้าทวีป พนักงานในต่างประเทศสามารถให้รายงานเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและการพัฒนาในระยะยาวในประเทศของตนได้ และผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าไปดูการวิเคราะห์ ข้อมูลพื้นฐานและการประเมินผลเฉพาะของ Konrad-Adenauer-Stiftung เหล่านั้นใน "country reports" ได้

ข้อมูลการสั่งซื้อ

erscheinungsort

Westafrika Benin