รายงานสถานการณ์ในประเทศไทย

Focus Brasilien 06/2004: Bildungspolitik in Brasilien – Der erste Schritt ist getan

ของ Michael Fritsche

Focus Brasilien 06/2004

Mit der Verbesserung des Zugangs zu Bildung und der Bildungsfinanzierung ist jetzt ein erster Schritt getan, aber der Weg hin zu einem effizienten, qualitativ hochwertigen und fairen Bildungssystem ist noch sehr weit.Positiv ist, dass die Finanzierung des Schulsystems immer mehr gesichert wird. Durch die Erweiterung des Bildungsfonds FUNDEF zum FUNDEB werden die Möglichkeiten der Veruntreuung öffentlicher Gelder für das Bildungssystem weiter reduziert und die Finanzierungssicherheit der Schulen weiter gefestigt.
ติดต่อทีมงาน

Dr. Christina Catherine Krause

Dr

Abteilungsleiterin der Ausländerförderung

christina.krause@kas.de +49 30 26996-3445 +49 30 26996-53445
การประชุมสัมมนา
17 - 18 มิถุนายน 2004
Akademie der Konrad-Adenauer-Stiftung, Tiergartenstraße 35, 10785 Berlin
VII. Deutsch-Brasilianisches Symposium

เกี่ยวกับชุดนี้

Konrad-Adenauer-Stiftung มีสำนักงานตัวแทนใน 80 ประเทศในห้าทวีป พนักงานในต่างประเทศสามารถให้รายงานเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและการพัฒนาในระยะยาวในประเทศของตนได้ และผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าไปดูการวิเคราะห์ ข้อมูลพื้นฐานและการประเมินผลเฉพาะของ Konrad-Adenauer-Stiftung เหล่านั้นใน "country reports" ได้

ข้อมูลการสั่งซื้อ

erscheinungsort

Sankt Augustin Deutschland