รายงานสถานการณ์ในประเทศไทย

Fortaleza y flexibilidad para una buena democracia

ของ Carlos Castillo

Extraído de Diálogo Político 1 | 2014

CARLOS CASTILLODirector editorial de Cooperación Institucional, Fundación Rafael Preciado Hernández, donde es también director de la revista Bien Común. Autor del libro Cartas a un joven panista (2014), compilador de La experiencia del PAN en el gobierno. Entre 2008 y 2012 fue director de la revista La Nación, órgano informativo oficial del PAN y de 2006 a 2007 fue director de Análisis Político y Cultura en la Unidad de Discursos de la Presidencia de la República en México.

เกี่ยวกับชุดนี้

Konrad-Adenauer-Stiftung มีสำนักงานตัวแทนใน 80 ประเทศในห้าทวีป พนักงานในต่างประเทศสามารถให้รายงานเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและการพัฒนาในระยะยาวในประเทศของตนได้ และผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าไปดูการวิเคราะห์ ข้อมูลพื้นฐานและการประเมินผลเฉพาะของ Konrad-Adenauer-Stiftung เหล่านั้นใน "country reports" ได้