รายงานสถานการณ์ในประเทศไทย

Implikationen der israelischen Knesset-Wahlen für die palästinensischen Gebiete

ของ Dr. Hans Maria Heyn, Ilona-Margarita Stettner, Jörg Knocha
Eine detaillierte Auswertung zu den Ergebnissen der gestrigen Wahlen zur Knesset liefert ein Länderbericht des Büros der Konrad-Adenauer-Stiftung Israel. Die hier vorliegende Analyse hat das Ziel, die Auswirkungen der Knesset-Wahlen auf die Palästinensischen Gebiete zu untersuchen.

Den kompletten Länderbericht lesen Sie bitte als PDF-Download (oben).

แชร์หน้านี้

รายงานสถานการณ์ในประเทศไทย
24 มกราคม 2013
Wahlen in Israel 2013 (Länderbericht 24. Januar 2013)

เกี่ยวกับชุดนี้

Konrad-Adenauer-Stiftung มีสำนักงานตัวแทนใน 80 ประเทศในห้าทวีป พนักงานในต่างประเทศสามารถให้รายงานเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและการพัฒนาในระยะยาวในประเทศของตนได้ และผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าไปดูการวิเคราะห์ ข้อมูลพื้นฐานและการประเมินผลเฉพาะของ Konrad-Adenauer-Stiftung เหล่านั้นใน "country reports" ได้

ข้อมูลการสั่งซื้อ

erscheinungsort

Palästinensische Gebiete Palästinensische Gebiete