รายงานสถานการณ์ในประเทศไทย

Japan's Defense and Security Policies

What's Old, What's New, What's Ahead

Analyse zu den Inhalten, Veränderungen und Entwicklungen in der japanischen Verteidigungspolitik seit Annahme der so genannten “National Defense Program Guidelines” (NDPG) durch Tokyo im Dezember 2010 von Prof. Dr. Axel Berkofsky, Professor und Gianni Mazzocchi Fellow an der Università di Pavia, Italien, und Senior Associate Research Fellow am Institute for International Political Studies, Milan (ISPI). Der Text ist nur auf Englisch verfügbar.

เกี่ยวกับชุดนี้

Konrad-Adenauer-Stiftung มีสำนักงานตัวแทนใน 80 ประเทศในห้าทวีป พนักงานในต่างประเทศสามารถให้รายงานเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและการพัฒนาในระยะยาวในประเทศของตนได้ และผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าไปดูการวิเคราะห์ ข้อมูลพื้นฐานและการประเมินผลเฉพาะของ Konrad-Adenauer-Stiftung เหล่านั้นใน "country reports" ได้

ข้อมูลการสั่งซื้อ

erscheinungsort

Tokyo Japan