รายงานสถานการณ์ในประเทศไทย

Le Mali dans une tourmente

Rétrospective sur les évènements depuis mars 2012 et perspectives vers une solution des conflits

Le Mali connaît la plus grave crise de son histoire, suite à l’occupation des Régions du Nord (deux tiers du territoire national) par des indépendantistes et des groupes armés islamistes et à la mutinerie survenue au sein de l’armée les 21 et 22 mars 2012. Il est aujourd’hui impossible de prévoir la fin de la période de transition. Les objectifs les plus urgents sont la reconstruction de l’armée et des institutions politiques, la reconquête des territoires occupés et des élections générales.

เกี่ยวกับชุดนี้

Konrad-Adenauer-Stiftung มีสำนักงานตัวแทนใน 80 ประเทศในห้าทวีป พนักงานในต่างประเทศสามารถให้รายงานเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและการพัฒนาในระยะยาวในประเทศของตนได้ และผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าไปดูการวิเคราะห์ ข้อมูลพื้นฐานและการประเมินผลเฉพาะของ Konrad-Adenauer-Stiftung เหล่านั้นใน "country reports" ได้