รายงานสถานการณ์ในประเทศไทย

Militärischer Einsatz in Mali

ของ Dr. Hardy Ostry, Andrea Kolb, Elke Erlecke, Hildegard Behrendt-Kigozi, Dr. Ellinor Zeino, Anne Elisabeth Ludwigs

Reaktionen aus der Region

Das Land Mali grenzt an sieben Nachbarländer, die nahezu alle mit innenpolitischen Herausforderungen kämpfen. Ein verstärktes Übergreifen der ‚Nebenwirkungen’ des Konflikts in Mali, sprich der organisierten Kriminalität, terroristischer Aktivitäten und Übergriffe sowie des Waffenhandels gilt es daher unbedingt zu vermeiden. Aus unseren Büros in Tunesien, Senegal, Benin, Nigeria und Marokko berichten unsere Auslandsmitarbeiter über Reaktionen und Hintergründe aus der Region.

Die politische Destabilisierung Malis seit dem Sturz des malischen Präsidenten durch die malische Armee am 22. März 2012 hat den Vorstoß von islamistisch-jihadistischen Gruppierungen wie die Bewegung für Einheit und Jihad in Westafrika (MUJAO), Ansar Dine und Al-Kaida im Islamischen Maghreb (AQMI) in Mali und der Region ermöglicht.

 

Am 10. Januar 2013 bat der malische Präsident Traoré den französischen Präsidenten Hollande und UN-Generalsekretär Ban Ki-Moon um schnellste militärische Hilfe in Mali. Seitdem sind Truppen aus weiteren Ländern der Region dazugekommen. Die reguläre Armee, verstärkt durch die französischen Einheiten und durch Soldaten der afrikanischen Gemeinschaft, stellt sich der Konfrontation mit verschiedenen islamistischen Gruppen.

 

Für die regionale Stabilität im Norden und Westen Afrikas birgt der Konflikt in Mali ein hohes Risiko. Die Region ist durch die instabile Lage in Libyen, in Niger, im Sudan sowie die politischen und wirtschaftlichen Herausforderungen, vor denen Ägypten und auch Tunesien stehen, äußerst fragil geworden.

 

Den Bericht unserer Auslandsmitarbeiter in Tunesien, Senegal, Benin, Nigeria und Marokko über Reaktionen und Hintergründe in den Nachbarländern Malis können Sie sich oben als pdf-Datei herunterladen.

แชร์หน้านี้

Einzeltitel
23 มกราคม 2013
"Deutschland hat ein Interesse an einem Kontrapunkt gegen Mali" - Interview mit Elke Erlecke (23. Januar 2013)
Einzeltitel
15 มกราคม 2013
"Islamisten haben keinen großen Rückhalt im Norden Malis" - Interview mit Thomas Birringer (15. Januar 2013)
รายงานสถานการณ์ในประเทศไทย
16 มกราคม 2013
François Hollande zieht die Notbremse - Länderbericht von Andrea Kolb (16. Januar 2013)

เกี่ยวกับชุดนี้

Konrad-Adenauer-Stiftung มีสำนักงานตัวแทนใน 80 ประเทศในห้าทวีป พนักงานในต่างประเทศสามารถให้รายงานเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและการพัฒนาในระยะยาวในประเทศของตนได้ และผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าไปดูการวิเคราะห์ ข้อมูลพื้นฐานและการประเมินผลเฉพาะของ Konrad-Adenauer-Stiftung เหล่านั้นใน "country reports" ได้

ข้อมูลการสั่งซื้อ

erscheinungsort

Berlin Deutschland