รายงานสถานการณ์ในประเทศไทย

Políticas energéticas y medioambiente

ของ Frank Priess

Nuevo numero de la revista "Diálogo Político"

El actual numero 3/2011 de la revista latinoamericana de la Fundación Konrad Adenauer, Diálogo Político, se centra el el tema de "Políticas energéticas y medioambiente". Entre otros se encuentra un articulo del ministro de medioambiente de Alemania, Norbert Röttgen, titulado: "El futuro abastecimiento energético". Por parte de posiciones mexicanas se encuentren contribuciones del Senador Alberto Cárdenas Jiménez (La urgencia de legislar para enfrentar el cambio climático) y de Juan Antonio Le Clercq (Cambio climático: políticas nacionales y bases institucionales)

เกี่ยวกับชุดนี้

Konrad-Adenauer-Stiftung มีสำนักงานตัวแทนใน 80 ประเทศในห้าทวีป พนักงานในต่างประเทศสามารถให้รายงานเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและการพัฒนาในระยะยาวในประเทศของตนได้ และผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าไปดูการวิเคราะห์ ข้อมูลพื้นฐานและการประเมินผลเฉพาะของ Konrad-Adenauer-Stiftung เหล่านั้นใน "country reports" ได้