รายงานสถานการณ์ในประเทศไทย

Präsidentschaftswahlen in Russland

ของ Dr. Lars Peter Schmidt †, Johann C. Fuhrmann

Ergebnisse und Bewertung

Nach vier Jahren als Regierungschefwird Wladimir Putin als Präsident inden Kreml zurückkehren. Er konntesich bei den Wahlen am Sonntag bereitsim ersten Wahlgang gegen seineKontrahenten durchsetzen. NachAuszählung fast aller Stimmen erreichtePutin 63,7 Prozent Zustimmung. Lesen Sie hier unseren Wahlbericht.

เกี่ยวกับชุดนี้

Konrad-Adenauer-Stiftung มีสำนักงานตัวแทนใน 80 ประเทศในห้าทวีป พนักงานในต่างประเทศสามารถให้รายงานเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและการพัฒนาในระยะยาวในประเทศของตนได้ และผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าไปดูการวิเคราะห์ ข้อมูลพื้นฐานและการประเมินผลเฉพาะของ Konrad-Adenauer-Stiftung เหล่านั้นใน "country reports" ได้

ข้อมูลการสั่งซื้อ

erscheinungsort

Moskau Russland