รายงานสถานการณ์ในประเทศไทย

Steht Kroatien vor einem Machtwechselbei den Parlamentswahlen im Dezember 2011?

ของ Reinhard Wessel
Seit mehr als zwanzig Jahre hat die konservative, christlich-demokratische HDZ (Hrvatska Demokratska Zajednica – Kroatische Demokratische Gemeinschaft) die Politik des Landes dominiert. Droht ihr nach der ersten Wahlniederlage im Jahr 2000 jetzt der zweite Machtverlust?

เกี่ยวกับชุดนี้

Konrad-Adenauer-Stiftung มีสำนักงานตัวแทนใน 80 ประเทศในห้าทวีป พนักงานในต่างประเทศสามารถให้รายงานเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและการพัฒนาในระยะยาวในประเทศของตนได้ และผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าไปดูการวิเคราะห์ ข้อมูลพื้นฐานและการประเมินผลเฉพาะของ Konrad-Adenauer-Stiftung เหล่านั้นใน "country reports" ได้

ข้อมูลการสั่งซื้อ

erscheinungsort

Kroatien Kroatien