รายงานสถานการณ์ในประเทศไทย

US Reactions to the recent Israeli-Palestinian peace initiative

ของ Michal Machnowski
As Israel and the Palestinian Authority, led by the U.S., resumeddirect peace talks after 20 months, many Israelis and Palestiniansalready agree on one point: Chances for success are slim,and many U.S. politicians and analysts share the same skepticism.The fact that President Abbas and Prime Minister Netanyahuare meeting face to face is not considered a breakthrough,but that closing the longstanding gaps in their positions andrebuilding shattered trust would be.

เกี่ยวกับชุดนี้

Konrad-Adenauer-Stiftung มีสำนักงานตัวแทนใน 80 ประเทศในห้าทวีป พนักงานในต่างประเทศสามารถให้รายงานเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและการพัฒนาในระยะยาวในประเทศของตนได้ และผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าไปดูการวิเคราะห์ ข้อมูลพื้นฐานและการประเมินผลเฉพาะของ Konrad-Adenauer-Stiftung เหล่านั้นใน "country reports" ได้

ข้อมูลการสั่งซื้อ

erscheinungsort

USA USA