การอภิปราย

Pankower Gespräch

Lebenslanges Lernen

Der genaue Tagungsort wird noch mitgeteilt.
เพิ่มลงในปฏิทิน

แห่ง

Berlin-Pankow

ติดต่อ

Renate Abt

Renate Abt bild

Landesbeauftragte und Leiterin Politisches Bildungsforum Berlin

Renate.Abt@kas.de +49 30 26996-3253 +49 30 26996-3243
Pressemitteilungen
3 พฤษภาคม 2006
Pressemitteilung