กิจกรรมที่จัด

"Wie steht es um das europäische Projekt?"

ของ M. Nicolas Sarkozy

Grundsatzrede zu Europa von Nicolas Sarkozy, Minister für Inneres und Raumordnung und Parteivorsitzender der UMP

Innenminister Sarkozy hielt am 16. Februar 2006 auf Einladung der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) und der Konrad-Adenauer Stiftung in Berlin eine Grundsatzrede zu Europa

Nicolas Sarkozy, Minister für Inneres und Raumordnung und Parteivorsitzender der UMPDr. Arend Oetker, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) bei der BegrüßungsredeDr. Norbert Lammert MdB hält die Begrüßungsrede

Dr. Norbert Lammert MdB im Gespräch mit Minister Nicolas SarkozyMinister Nicolas Sarkozy mit Dr. Arend Oetker

Das Copyright für alle Bilder liegt bei der Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.,
Die Nutzung der Bilder ist mit der Pressestelle der Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. abzustimmen.
Der Bild-Nachweis für alle Bilder lautet wie folgt:
Foto(s): Henning Lüders

แชร์หน้านี้

ติดต่อ

Tobias Bott

Pressemitteilungen
13 กุมภาพันธ์ 2006
Pressemitteilung
กิจกรรมที่จัด
20 กุมภาพันธ์ 2006
Version française

เกี่ยวกับชุดนี้

Konrad-Adenauer-Stiftung พร้อมด้วยสถาบันการศึกษา ศูนย์การศึกษาและสำนักงานต่างประเทศจะมีการจัดกิจกรรมในหัวข้อต่าง ๆ นับพันกิจกรรมในแต่ละปี เราให้รายงานที่ทันสมัยและเป็นการเฉพาะแก่ท่านเกี่ยวกับการประชุม คอนเสิร์ต การประชุมใหญ่สัมมนา ฯลฯ ที่คัดสรรไว้ใน www.kas.de นอกเหนือจากเนื้อหาโดยสรุปและวัสดุอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น รูปภาพ ต้นฉบับสุนทรพจน์ แถบบันทึกวิดีทัศน์หรื�

ข้อมูลการสั่งซื้อ

erscheinungsort

Sankt Augustin Deutschland