กิจกรรมที่จัด

Audio-Beiträge: "Zukunft gemeinsam gestalten: Christliche Demokraten für Europa"

50 Jahre Römische Verträge

Am 25. März jährt sich die Unterzeichnung der Römischen Verträge zum fünfzigsten Mal. Entsprechend ihrem Mandat und ihrem Selbstverständnis und in Dankbarkeit gegenüber ihrem Namensgeber würdigte die Konrad-Adenauer-Stiftung dieses Jubiläum. Ohne den Einsatz und den Glauben europäischer Christdemokraten an die einende Kraft Europas wäre es zu diesem historischen Ereignis nicht gekommen. Ohne das stete Arbeiten von Christlichen Demokraten für die europäische Idee könnten wir heute nicht den freien und friedlichen Zusammenschluss von 27 Staaten begehen.

Zusammenfassender Beitrag zum Event

Begrüßung

Ministerpräsident a.D. Prof. Dr. Bernhard Vogel

Vorsitzender der Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.

Reden

Dr. Angela Merkel

Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland

José Manuel Barroso

Präsident der Europäischen Kommission

Prof. Dr. Hans-Gert Pöttering MdEP

Präsident des Europäischen Parlaments


แชร์หน้านี้

เกี่ยวกับชุดนี้

Konrad-Adenauer-Stiftung พร้อมด้วยสถาบันการศึกษา ศูนย์การศึกษาและสำนักงานต่างประเทศจะมีการจัดกิจกรรมในหัวข้อต่าง ๆ นับพันกิจกรรมในแต่ละปี เราให้รายงานที่ทันสมัยและเป็นการเฉพาะแก่ท่านเกี่ยวกับการประชุม คอนเสิร์ต การประชุมใหญ่สัมมนา ฯลฯ ที่คัดสรรไว้ใน www.kas.de นอกเหนือจากเนื้อหาโดยสรุปและวัสดุอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น รูปภาพ ต้นฉบับสุนทรพจน์ แถบบันทึกวิดีทัศน์หรื�

ข้อมูลการสั่งซื้อ

erscheinungsort

Berlin Deutschland