กิจกรรมที่จัด

Impressionen: Zukunft gemeinsam gestalten

- Christliche Demokraten für Europa -

Am 25. März 2007 ist der 50. Jahrestag der Unterzeichnung der Römischen Verträge.Dieser historischen Grundsteinlegung der Europäischen Union vor 50 Jahren gedachte die Konrad-Adenauer-Stiftung in einem Festakt am 28.Februar 07 in Berlin mit der Präsidentin des Europäischen Rates, dem Präsidenten der Europäischen Kommission sowie dem Präsidenten des Europäischen Parlaments, die allesamt der Familie der Christlichen Demokraten angehören.

Dr. Angela Merkel Bundeskanzlerin und Vorsitzende des Europäischen Rates auf der Festveranstaltung der Konrad-Adenauer-Stiftung

José Manuel Barroso Präsident der Europäischen Kommission

Prof. Dr. Bernhard Vogel Vorsitzender der Konrad-Adenauer-Stiftung

Prof. Dr. Hans-Gert Pöttering Präsident des Europäischen Parlamentes

Angela Merkel, Libeth Wehrhan-Adenauer (jüngste Tochter von Konrad Adenauer), Bernhard Vogel, José Manuel Barroso, Hans-Gert Pöttering (v.l.n.r.)

Dr. Erwin Josef Ender (Erzbischof der Apostolischen Nuntiatur) undCharlotte Knobloch (Präsidentin des Zentralrates der Juden in Deutschland)

Die Schöneberger Sängerknaben, Leitung: Gerhard Hellwig

Copyright: Marco Urban, Berlin

แชร์หน้านี้

เกี่ยวกับชุดนี้

Konrad-Adenauer-Stiftung พร้อมด้วยสถาบันการศึกษา ศูนย์การศึกษาและสำนักงานต่างประเทศจะมีการจัดกิจกรรมในหัวข้อต่าง ๆ นับพันกิจกรรมในแต่ละปี เราให้รายงานที่ทันสมัยและเป็นการเฉพาะแก่ท่านเกี่ยวกับการประชุม คอนเสิร์ต การประชุมใหญ่สัมมนา ฯลฯ ที่คัดสรรไว้ใน www.kas.de นอกเหนือจากเนื้อหาโดยสรุปและวัสดุอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น รูปภาพ ต้นฉบับสุนทรพจน์ แถบบันทึกวิดีทัศน์หรื�

ข้อมูลการสั่งซื้อ

erscheinungsort

Berlin Deutschland