กิจกรรมที่จัด

Neue kommunale Flüchtlingspolitik

Am 22. Oktober 2015 diskutierten der Beirat Kommunalpolitik und der Günter Rinsche-Kreis der Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. auf einer Zusammenkunft im Aachener Rathaus über aktuelle Aspekte kommunaler Flüchtlingspolitik.

Unter der Leitung von Oberbürgermeisterin a.D. Dr. h.c. mult. Petra Roth begrüßte der Beirat Kommunalpolitik zu seinem Treffen in Aachen Gäste aus den Reihen der Mitglieder des Günter Rinsche-Kreises. Gemeinsam nahmen die Vertreterinnen und Vertreter der beiden kommunalpolitischen Expertengremien der Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. eine Bestandsaufnahme der Herausforderungen kommunaler Flüchtlingspolitik vor. Anschließend entwickelten sie praxisnahe Konzepte und konkrete Handlungsempfehlungen für Kommunen im Bereich Flucht, Asyl und Integration.

Zunächst trug zur bundesweiten Situation „vor Ort“ der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Dr. Gerd Landsberg, vor. Der Oberbürgermeister der Stadt Aachen, Marcel Philipp, ergänzte und konkretisierte die Ausführungen am Beispiel Aachens. Die Leiterin der Politischen Bildung der Konrad-Adenauer-Stiftung, Dr. Melanie Piepenschneider, beleuchtete die aktuelle Situation mit Blick auf Ziele und Maßnahmen der Politischen Bildung.

Prof. Dr. Volker Kronenberg, Studiendekan der Philosophischen Fakultät und Akademischer Direktor am Institut für Politische Wissenschaft und Soziologie der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, ordnete die Herausforderungen von Flucht, Asyl und Integration politikwissenschaftlich ein und eröffnete mit seinem Impulsvortrag die Abschlussdiskussion. Schnell stiegen die übrigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Plenum mit in die lebendig geführte Debatte ein. Die Debatte zeichnete sich durch vorausschauende Wortbeiträge aus. Von zahlreichen praxisnahen Denkanstößen profitiert die KommunalAkademie der Konrad-Adenauer-Stiftung in ihren Veranstaltungen und Schulungsmaßnahmen.

แชร์หน้านี้

เกี่ยวกับชุดนี้

Konrad-Adenauer-Stiftung พร้อมด้วยสถาบันการศึกษา ศูนย์การศึกษาและสำนักงานต่างประเทศจะมีการจัดกิจกรรมในหัวข้อต่าง ๆ นับพันกิจกรรมในแต่ละปี เราให้รายงานที่ทันสมัยและเป็นการเฉพาะแก่ท่านเกี่ยวกับการประชุม คอนเสิร์ต การประชุมใหญ่สัมมนา ฯลฯ ที่คัดสรรไว้ใน www.kas.de นอกเหนือจากเนื้อหาโดยสรุปและวัสดุอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น รูปภาพ ต้นฉบับสุนทรพจน์ แถบบันทึกวิดีทัศน์หรื�

ข้อมูลการสั่งซื้อ

erscheinungsort

Sankt Augustin Deutschland