Báo cáo quốc gia

Sarkozy holt auf

của Dr. Norbert Wagner
Der französische Wahlkampf konzentriert sich zunehmend auf die beiden Hauptkandidaten Nicolas Sarkozy und François Hollande. Während der amtierende Präsident bei den Umfragen zu den Wahlabsichten im ersten Wahlgang aufholen kann, liegt sein sozialistischer Herausforderer bei den Umfragen zu einer möglichen Stichwahl weiterhin deutlich vorne.
Báo cáo quốc gia
Ngày 26 tháng 1 năm 2012
Wahlvorbericht von Ende Januar 2012: Es wird spannend

về loạt bài này

Quỹ Konrad-Adenauer có văn phòng đại diện riêng tại gần 70 quốc gia trên năm châu lục. Các nhân viên nước ngoài tại chỗ có khả năng thông tin đầu tiên về các kết quả hiện tại và sự các tiến bộ lâu dài tại quốc gia hoạt động của họ. Trong phần „báo cáo quốc gia“, họ cung cấp cho người sử dụng trang web của quỹ Konrad-Adenauer những bản phân tích, các thông tin phía sau cùng các bài nhận định độc quyền.

thông tin đặt hàng

erscheinungsort

Frankreich Frankreich