Události

Derzeit sind keine Veranstaltungen geplant.

Odborná konference

Německé parlamentní volby 2013

ve spolupráci s Mladými konzervativci

Němečtí občané zvolili 22.9. své zástupce do Spolkového sněmu pro další volební období. Jak probíhaly tyto německé parlamentní volby? Co se v Německu po volbách změní? A co znamenají výsledky německých voleb pro Českou republiku a Evropskou unii?

Odborná konference

Trendy české evropské politiky: Studie elit evropské politiky

ve spolupráci s AMO

Jak hodnotí české elity evropskou politiku? Výzkumný projekt „Trendy české evropské politiky: Studie elit evropské politiky“ je historicky první kvantitativní analýzou, která mapuje názory české elity na evropskou politiku.

Odborná konference

Životní prostředí - součást konzervativní politiky

se spolupráci s TOPAZ

Ochrana životního prostředí je nedílnou součástí moderní konzervativní pravicové politiky. Jakým výzvám v oblasti ochrany životního prostředí čelí Česká republika? A jaké recepty na řešení těchto výzev nabízí česká konzervativní pravice?

Odborná konference

ÚLOHA RODINY V PÉČI O SENIORY

ve spolupráci z TOPAZem

Stárnutí populace je nejcharakterističtějším rysem demografického vývoje České republiky i dalších rozvinutých zemí Evropy. Tento demografický vývoj bude v dalších letech pokračovat. Jak zajistit rostoucímu počtu seniorů kvalitní stáří?

Seminář

Evropa a Česko 2013

ve spolupráci s Vysokou školou CEVRO Institut

CEVRO Institut pořádá již VI. ročník Letní akademie na téma "Evropa a Česko 2013". Cílem LA je zvýšit zájem mladých lidí o politiku a politické vzdělávání a zdůraznit odpovědnost každého jednotlivce za stav a úroveň demokratického systému.

Workshop

Regionální novinářská cena Konrad-Adenauer-Stiftung 2013

Mezi hlavní cíle Konrad-Adenauer-Stiftung dlouhodobě patří podpora rozvoje svobodné a demokratické společnosti a právního státu. Zásadní a zcela nezastupitelnou roli zde hrají objektivní a názorově pluralitní média.

Seminář

Malé a střední podniky a jejich spolupráce s vědou a výzkumem

ve spolupráci s Think-tankem Evropské hodnoty

Tento seminář se koná od záštitou Jana Bauera, předsedy Výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Mediálním partnerem je zpravodajský portál EurActiv.cz.

Diskuse

České národní zájmy

ve spolupráci s Českou křesťanskou akademií

Zveme Vás na další kolokvium, v pořadí již třetí, z pravidelného cyklu pořádaného letos na téma "Laboratoř dialogu 2013". Toto kolokvium se bude zabývat národními zájmy.

Sympózium

Jih Evropy - Politické a ekonomické dopady krize

Ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity

Politické a hospodářské turbulence na jihu Evropy plní přední stránky evropských médií. Jak se bude situace na jihu Evropy vyvíjet? Jakými prostředky pomáhá Evropská unie? Těmto a dalším otázkám se bude věnovat Brněnské politologické symposium.

Odborná konference

XV. Štiřínské rozhovory

ve spolupráci s ČNOPK

Konrad-Adenauer-Stiftung Praha a Česko-německá obchodní a průmyslová komora s podporou Bavorského ministerstva pro hospodářství, infrastrukturu, dopravu a technologie pořádají 23. dubna 2013 již XV. ročník mezinárodní konference Štiřínské rozhovory.

Juliane Liebers

21. století bude stoletím Evropy

Charles Michel, předseda Evropské rady, přednesl na pozvání Konrad-Adenauer-Stiftung 12. projev o Evropě

Konrad-Adenauer-Stiftung každoročně zve přední představitele evropských institucí, aby promluvili o tom, v čem spočívá a v jakém stavu se nachází myšlenka sjednocené Evropy. Ve dvanáctém projevu o Evropě předseda Evropské rady shrnul výzvy, před nimiž Evropa ve 21. století stojí - změna klimatu, koronavirová pandemie, „digitální revoluce“, zvládání rozmachu umělé inteligence a také rostoucí tlak autoritářských režimů.

Ústup demokracie ve střední a východní Evropě?

XVII. Politologické sympozium

Největší politologická akce v Česku se konala podruhé online a díky tomu se sympozia mohli zúčastnit zájemci z celé Evropské unie.

Rozhoduj o Evropě

Jedinečná středoškolská simulace tentokrát online

Přes 10 let podporujeme jedinou simulaci Evropské unie v Česku a na Slovensku. Na regionálních seminářích si mladí lidé prakticky vyzkouší, jak funguje zasedání Evropského parlamentu a Rady EU.

XVI. Brněnské politologické sympozium

Lokální politika a územní samospráva v České republice: reformy a inovace

Tradiční největší politologickou akci roku v Česku uspořádaly Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity (IIPS) letos pouze online.

Michaela Říhová, ČTK

Novinářská cena 2020

Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny

Vzhledem k velkému množství zpravodajských portálů na internetu je zejména v dnešní době nezbytné podporovat rozvoj nezávislého a kvalitního mediálního prostředí. Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny.

KAS Prag

EU pod novým vedením: Priority a výzvy

Expertní diskuze v Praze

Jaké budou politické priority nové Evropské komise? Jaký vliv bude mít nově zvolený Evropský parlament? A jakou roli bude v budoucnu hrát evropská politika České republiky?

KAS Prag

Bilance po 15 letech v Evropské unii

Mezinárodní konference v Brně

Takřka 200 hostů, mezi nimi mnoho studentů, se sešlo na Masarykově univerzitě v Brně na mezinárodní konferenci s bývalými předsedy vlád, žurnalisty, politology a sociology, nazvané „15 let Česka a Slovenska v Evropské unii“.

Kompetence pro odpovědné občanství

V letošním roce slaví Česká republika sté výročí vzniku prvního demokratického právního státu na svém území – Československa. První československý prezident T. G. Masaryk patřil mezi průkopníky občanského vzdělávání v Evropě. I dnes je občanské vzdělávání a jeho názory stále aktuálním tématem pro každou demokratickou společnost.

Novinářská cena 2017

Ocenění pro novináře v Divadle Archa

V Den svobody tisku 3. května proběhlo i v tomto roce v Praze předání novinářských cen. S ohledem na vzrůstající omezení svobody tisku v některých evropských zemích se tato akce dostalo do centra zájmu široké veřejnosti.

Jádro Evropy nebo periferie?

Evropský den na Vysoké škole ekonomické

Také v tom roce a celkově tedy už i podesáté se konal „Evropský den“ na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mezinárodní konference byla organizována Centrem pro evropská studia (CES) pražské VŠE ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung. Hlavním tématem letošního ročníku byla budoucnost Evropské unie a v dnešní době velmi diskutované snahy o reformu EU.

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 84.