Publikacje

XVI Międzynarodowa Konferencja "Rola Kościoła Katolickiego w procesie integracji europejskiej"

Dodatek Tygodnika Powszechnego

Zapraszamy do zapoznania się z dodatkiem specjalnym Tygodnika Powszechnego, wydanym we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce, w którym między innymi opisana została XVI Międzynarodowa Konferencja "Rola Kościoła Katolickiego w procesie integracji europejskiej"

Atrakcyjność inwestycyjna Województw i Podregionów Polski 2016

Raport z dwunastego badania Atrakcyjności inwestycyjnej Województw i Podregionów Polski przeprowadzonego przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

Bilans 25-lecia Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec

BIULETYN INSTYTUTU ZACHODNIEGO

Zapraszamy do zapoznania się z wydaniem specjalnym Biuletynu Instytutu Zachodniego, który ukazał się przy okazji konferencji podsumowującej 25-lecie Traktatu polsko-niemieckiego.

„Smart governance” w zarządzaniu lokalnym i regionalnym – praktyka czy mit?

Raport podsumowujący

Zapraszamy do zapoznania się z raportem podsumowującym seminarium organizowane przez Polish Governance Institute i Fundację Konrada Adenauera w Polsce.

Transformacja, integracja i kryzysy w Europie Środkowej i Wschodniej

Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej

Zapraszamy do zapoznania się z 5. Zeszytem Rocznika, wydanym przez Katolicki Uniwersytet Lubelski we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce. Tematami zeszytu 5 są: Transformacja i rozwój gospodarczy w państwachEuropy Środkowej i Wschodniej; Koncepcja rozwoju inkluzywnego i jej realizacja w Europie Środkowo-Wschodniej; Zmiany strukturalne a wzrost gospodarczy krajów Europy Środkowej; NATO, ukraiński kryzys i szara strefa bezpieczeństwa Europy Wschodniej

TRANSATLANTIC RELATIONS AFTER THE RUSSIA-UKRAINE CONFLICT

ASSESSMENTS AND EXPECTATIONS OF THE EXPERT COMMUNITIES IN POLAND, GERMANY AND THE US

Serdecznie polecamy zapoznanie się z opracowaniem analitycznym nt. wpływu kryzysu ukraińskiego na relacje europejsko-amerykański i kwestię TTIP. Publikacja w języku angielskim.

Moja Polska – moi Polacy. Eksploracje i obserwacje

W dopiero co opublikowanej w języku polskim antologii 44 wybitne osobistości z Niemiec, m.in. Przewodniczący Fundacji Konrada Adenauera i b. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego dr Hans-Gert Pöttering, opowiadają o swoich osobistych doświadczeniach z Polską i związkach z Polakami.

Jugend.Erinnerung – Youth.Memory 1945/2015

3 Länder, 3 Begegnungen, 18 Jugendliche

Przedstawiamy filmy podsumowujące projekt Jugend.Erinnerung – Youth.Memory 1945/2015, który wspierała m.in. Fundacja Konrada Adenauera.

Wywiad z Dr. Hansem-Gerten Pötteringiem w New Eastern Europe

Equal Partners in a United Europe

W wywiadzie zatytułowanym "Równi partnerzy w zjednoczonej Europie", który ukazał się w renomowanym dwumiesięczniku politologicznym New Eastern Europe, dr Hans-Gert Pöttering odnosi się do takich kwestii jak: związek obywateli państw członkowskich z instytucjami europejskimi, szanse i zagrożenia dla procesu jednoczenia się w Europie, ale również stosunki polsko-niemieckie.

"Przegląd Zachodni"

Kwartalnik Instytutu Zachodniego

Pierwszy i trzeci numer Przeglądu Zachodniego w 2016 r. powtsał we współpracy Instytutu Zachodniego z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce.