รายงานสถานการณ์ในประเทศไทย

Bosnien-Herzegowina nimmt erste EU-Hürde – Wendepunkt im Staatsbildungsprozess?

Keine 13 Jahre nach Ende des Konfliktes in Bosnien-Herzegowina hat das Land den ersten offiziellen Schritt in der Annäherung an die Europäische Union vollzogen und das Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen unterzeichnet. Die Erwartungen an die EU sind hoch....

เกี่ยวกับชุดนี้

Konrad-Adenauer-Stiftung มีสำนักงานตัวแทนใน 80 ประเทศในห้าทวีป พนักงานในต่างประเทศสามารถให้รายงานเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและการพัฒนาในระยะยาวในประเทศของตนได้ และผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าไปดูการวิเคราะห์ ข้อมูลพื้นฐานและการประเมินผลเฉพาะของ Konrad-Adenauer-Stiftung เหล่านั้นใน "country reports" ได้

ข้อมูลการสั่งซื้อ

erscheinungsort

Sankt Augustin Deutschland