รายงานสถานการณ์ในประเทศไทย

Leiter des Auslandsbüros der KAS in Ungarn Ehrenmitglied der Deutsch-Ungarischen Gesellschaft

Der Leiter des Auslandsbüros der Konrad-Adenauer-Stiftung in Budapest ist mit der Ehrenmitgliedschaft der Deutsch-Ungarischen Gesellschaft in Deutschland ausgezeichnet worden.

Hans Kaiser wurde die Urkunde zur Ehrenmitgliedschaft bei einem Festakt in der Botschaft der Republik Ungarn in Berlin durch den Präsidenten der DUG, Dr. Peter Spary, in Anwesenheit von zahlreichen Freunden Ungarns und Mitgliedern der DUG überreicht. Ebenfalls ausgezeichnet wurden der langjährige Vorsitzende der deutsch-ungarischen Parlamentariergruppe Reinhard Freiherr von Schorlemer und Staatssekretär a.D. Dr. Bernd Pfaffenbach. Die bisherigen Ehrenmitglieder der Gesellschaft sind Elmar Brok MdEP, Dr. Hanns Engelhardt, Prof. Dr. h.c. Hans Dietrich Genscher, Dr. Miklós Németh, Dr. György von O‘svath, Dr h.c. Wolfgang Roth und Günter Späth. Die Laudatio wurde vom Botschafter der Republik Ungarn, S.E. Dr. József Czukor gehalten, der das "ganz besondere und langjährige Engagement des Leiters der KAS in Budapest für Ungarn und die deutsch-ungarischen Beziehungen" würdigte.

แชร์หน้านี้

เกี่ยวกับชุดนี้

Konrad-Adenauer-Stiftung มีสำนักงานตัวแทนใน 80 ประเทศในห้าทวีป พนักงานในต่างประเทศสามารถให้รายงานเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและการพัฒนาในระยะยาวในประเทศของตนได้ และผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าไปดูการวิเคราะห์ ข้อมูลพื้นฐานและการประเมินผลเฉพาะของ Konrad-Adenauer-Stiftung เหล่านั้นใน "country reports" ได้

ข้อมูลการสั่งซื้อ

erscheinungsort

Ungarn Ungarn