รายงานสถานการณ์ในประเทศไทย

Vietnam Quarterly Macroeconomic Report

2. Quartal 2018

Die vietnamesische Wirtschaft erlebte im zweiten Quartal eine Wachstumsrate von 6,79 Prozent, die höchste Wachstumsrate der letzten zehn Jahre. Die Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischereiwesen und Dienstleistungssektor haben sich stark weiterentwickelt. Industrie und Baugewerbe wuchsen um 9,07 Prozent im ersten Halbjahr. Manufaktur ist weiterhin die treibende Kraft der Volkswirtschaft. Der Bergbau ist erneut zurückgegangen. Dies spiegelt eine saisonale Besonderheit des positiven Wachstums im ersten Quartal wieder.

ให้โดย

Auslandsbüro Vietnam

เกี่ยวกับชุดนี้

Konrad-Adenauer-Stiftung มีสำนักงานตัวแทนใน 80 ประเทศในห้าทวีป พนักงานในต่างประเทศสามารถให้รายงานเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและการพัฒนาในระยะยาวในประเทศของตนได้ และผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าไปดูการวิเคราะห์ ข้อมูลพื้นฐานและการประเมินผลเฉพาะของ Konrad-Adenauer-Stiftung เหล่านั้นใน "country reports" ได้

ข้อมูลการสั่งซื้อ

erscheinungsort

Vietnam Vietnam