กิจกรรมที่จัด

Demokratie – ein Konzept mit Zukunft?

StreitBar zum Tag der Demokratie am 15.09.2018

von Josefine Theilig

Im Rahmen der bundesweiten Aktionen der Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. zum Internationalen Tag der Demokratie stellte sich das Politische Bildungsforum Sachsen am 15.09.2018 mit seinem Konzept der „StreitBar“ in der Dresdner Neustadt vor.

Der 15. September wurde bereits 2007 von den Vereinten Nationen zum Internationalen Tag der Demokratie erklärt. Ziel dabei ist, auf die Grundsätze der Demokratie aufmerksam zu machen und diese zu fördern. Der demokratisch gebildete Bürger ist das Fundament für eine langfristige Erhaltung der Demokratie. Daran anschließend dient das entwickelte Konzept der „StreitBar“ als Instrument, um verschiedene Meinungen, Interessen und Haltungen zu sammeln und ins Gespräch zu kommen. So war es das Ziel des Diskussionstandes neue Zielgruppen zu erreichen, politische Erwachsenbildung zu fördern und sich den Fragen, der Menschen zu stellen, welche durch andere Veranstaltungen des Bildungsforums nicht erreicht werden können.

Am Vormittag nahm sich das StreitBar-Team des Bildungsforums den Fragen und Sorgen der Dresdner Bürger an. Schnell fand eine anregende Diskussion mit zahlreichen Gesprächspartnern statt. Unter anderem wurde über Demokratie in Sachsen und Strategien gegen Populismus gesprochen. Im Gespräch mit Touristen, die das erste Mal in Sachsen zu Besuch waren, zeigte sich schnell, dass das mediale Bild von Sachsen ihrer Meinung nach nicht mit der Realität übereinstimmte. Zudem sprach man mit den Bürgern Dresdens über Themen wie Altersarmut und die Strukturentwicklungen im städtischen und ländlichen Raum. Auch informierten sich die Diskussionsteilnehmer über die gegenwärtigen Entwicklungen in der Europäischen Union. Besonderes Interesse galt ebenso der Frage nach dem Zusammenhang von Waffenexporten und den Flüchtlingsströmen.

แชร์หน้านี้

เกี่ยวกับชุดนี้

Konrad-Adenauer-Stiftung พร้อมด้วยสถาบันการศึกษา ศูนย์การศึกษาและสำนักงานต่างประเทศจะมีการจัดกิจกรรมในหัวข้อต่าง ๆ นับพันกิจกรรมในแต่ละปี เราให้รายงานที่ทันสมัยและเป็นการเฉพาะแก่ท่านเกี่ยวกับการประชุม คอนเสิร์ต การประชุมใหญ่สัมมนา ฯลฯ ที่คัดสรรไว้ใน www.kas.de นอกเหนือจากเนื้อหาโดยสรุปและวัสดุอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น รูปภาพ ต้นฉบับสุนทรพจน์ แถบบันทึกวิดีทัศน์หรื�

ข้อมูลการสั่งซื้อ

erscheinungsort

Dresden Deutschland