กิจกรรมที่จัด

Online-Seminar Abwehr ausländischer Einflussnahme

Kommunikation im Bereich der Inneren Sicherheit

Das am 6. August 2020 durchgeführte, dritte Online-Seminar aus der Veranstaltungsreihe "Kommunikation, Resilienz und Sicherheit" widmete sich dem Thema "Abwehr ausländischer Einflussnahme - Kommunikation im Bereich der Inneren Sicherheit". Im besonderen Fokus standen hierbei Fake News, Desinformation sowie Resilienzbildung.
Bitte klicken Sie hier, um die Inhalte anzuzeigen.
Oder passen Sie Ihre Cookie-Einstellungen unter kas.de/Datenschutz an.

In zwei Impulsreferaten machten sowohl Dr. Markus Kerber, Staatssekretär im Bundesministerium des Inneren, für Bau und Heimat als auch Christoph Bernstiel MdB deutlich, wie schwerwiegend sich die Bedrohungslage durch Desinformation und Fake News heute für staatliche Souveränität und Stabilität darstellt. Dies geschieht insbesondere im Rahmen der neuartigen, hybriden Bedrohungslage, welche die Grenzen zwischen Krieg und Frieden verschwimmen lässt, indem zwischenstaatliche Konflikte auf allen Ebenen und zu jeder Zeit ausgetragen werden.

Hierbei machten beide Referenten deutlich, dass zuerst eine Unterscheidung zwischen Desinformation und Fake News vorgenommen werden muss. Während letzteren ein Bezug hinsichtlich aktueller medialer Berichterstattung, einhergehend mit der Verletzung journalistischer Qualitätskriterien zu eigen ist, definiert sich Desinformation stets als kampagnenartige Strategie aus politischen und/oder finanziellen Gründen. Ziel von Desinformationskampagnen ist die Aushöhlung bestehender, vom Verbreiter als feindlich empfundener (staatlicher) Strukturen. Somit sprechen Fake News vor allem Individualakteure und sogenannte Verschwörungstheoretiker an, während Desinformation Gesellschaften als Ganzes zu unterwandern versuchen.

Entscheidend seien hinsichtlich der Ernsthaftigkeit der Bedrohungslage daher vor allem politische Bildung sowie Medienkompetenz als Resilienzfaktoren, welche jeden Einzelnen befähigen sollen, Wahrheit von Lüge zu unterscheiden sowie mit Überzeugung und Vertrauen für das europäische, respektive transatlantische Wertesystem einzutreten.

In der anschließenden Diskussion wurden Fragen nach den Grundlagen der oben genannten Resilienz erörtert – hierbei wurde argumentiert, dass Mechanismen wie Vertrauen und Überzeugung eventuell auch Ursache und nicht nur Wirkung einer wahrheitsverpflichtenden Kommunikation darstellen und diese in ihrer Komposition sowie Mächtigkeit unabhängig von der Bereitstellung von Informationen analysiert und anschließend in den Gesamtkontext implementiert werden müssten. Ebenso wurde deutlich, dass Deutschland auch im Rahmen der EU-Ratspräsidentschaft das Thema Kommunikation und Resilienz weiterverfolgen wird.

 

Partner

แชร์หน้านี้

ติดต่อทีมงาน

Paruvana Fiona Ludszuweit

Portrait

Europäische Sicherheitspolitik

paruvana.ludszuweit@kas.de +49 30 26996 3885 +49 30 26996 53885
ติดต่อทีมงาน

Steven Bickel

Steven Bickel

Referent für Innere Sicherheit

steven.bickel@kas.de +49 30 26996-3927
กิจกรรมที่จัด
17 กรกฎาคม 2020
Mehr erfahren
กิจกรรมที่จัด
2 กรกฎาคม 2020
Mehr erfahren

เกี่ยวกับชุดนี้

Konrad-Adenauer-Stiftung พร้อมด้วยสถาบันการศึกษา ศูนย์การศึกษาและสำนักงานต่างประเทศจะมีการจัดกิจกรรมในหัวข้อต่าง ๆ นับพันกิจกรรมในแต่ละปี เราให้รายงานที่ทันสมัยและเป็นการเฉพาะแก่ท่านเกี่ยวกับการประชุม คอนเสิร์ต การประชุมใหญ่สัมมนา ฯลฯ ที่คัดสรรไว้ใน www.kas.de นอกเหนือจากเนื้อหาโดยสรุปและวัสดุอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น รูปภาพ ต้นฉบับสุนทรพจน์ แถบบันทึกวิดีทัศน์หรื�