Einzeltitel

Eastern Mediterranean in Uncharted Waters: Perspectives on Emerging Geopolitical Realities

Eastern Mediterranean in Uncharted Waters: Perspectives on Emerging Geopolitical Realities
Eastern Mediterranean in Uncharted Waters
Eastern Mediterranean in Uncharted Waters

Sevgili Okurlar,

Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) Türkiye, yıllardır bölgesel güvenlik politikalarını ele alan düzenli etkinlikler düzenlemektedir. Bunlardan en önemlileri, Ankara Başkent Üniversitesi ile birlikte gerçekleştirilen İstanbul Güvenlik Konferansı (ISC) ve akabinde her yıl düzenlenen güvenlik çalıştayıdır.

Korona pandemisi nedeniyle KAS bu yıl uluslararası yüz yüze etkinliklerini gerçekleştirme imkanı bulamadı.

Böylece, Prof. Michael Tanchum ile birlikte bir yayın hazırlama fikri doğdu. Bu yayının amacı, başlıca, bölgesel aktörlerin ve ilgili küresel güçlerin bakış açılarını bir araya getirip, Doğu Akdeniz krizinin kapsamlı bir analizini sunmaktır. Kıbrıs sorunu, Yunanistan-Türkiye deniz sınırı anlaşmazlığı ve Libya iç savaşı gibi birbiriyle bağlantılı üç kriz odağını, birbirinden farklı perspektiflerden ele almak istedik. Bölümler, okuyuculara farklı bakış açıları sunmak ve daha kolay karşılaştırma yapabilmek adına kasıtlı olarak belirli bir sırayla düzenlenmiştir. Böylece, kitabın bölümlerini bütünüyle ve sunulan sırayla okuyan okur, Doğu Akdeniz krizini karakterize eden karmaşık ve kesişen dinamikleri daha iyi anlayabilecektir.

Tarafımızdan yazarlara, bölgedeki aktörler için terim seçimi de dahil olmak üzere, ilgili konularının sunum şekli açısından herhangi bir kısıtlama getirilmemiştir. Her bölümdeki içeriğin tümü ve kullanılan terminoloji yalnızca söz konusu yazarın görüşlerini yansıtır. Diğer yazarların, editörün, yayıncıların, Başkent Üniversitesi Ankara veya Konrad-Adenauer-Stiftung Türkiye'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.

Hepinize iyi okumalar diliyorum.

 

Walter Glos

Direktör, Konrad-Adenauer-Stiftung Türkiye

Paylaş