Настани

Seminar

ausgebucht

„Ефектите од глобалниот тероризам и радикализам за Македонија и регионот"

семинар

Фондацијата Конрад Аденауер организира семинар на тема „Ефектите од глобалниот тероризам и радикализам за Македонија и регионот" кој ќе се одржува од 22-24 јули во Охрид.

Event

Days of green jobs and environmental education

Within the European Sustainable Energy Week

Konrad Adenauer Foundation in cooperation with the NGO Go Green is organizing "Days of green jobs and education" from 13-15 June in Skopje as part of the European Sustainable Energy Week.

Event

Денови на зелени работни места и еколошко образование

Во рамки на Европската недела за одржлива енергија

Фондацијата Конрад Аденауер во соработка со НВО, Гоу Грин од Скопје од 13 до 15 јуни ги организираат „Денови на зелени работни места и образование“, како дел од Европската недела на одржлива енергија.

Seminar

ausgebucht

Migration auf dem Balkan: gemeinsame Sicherheitsherausforderungen und Wege zur Überwindung der andauernden Krise

Regionale Studentenkonferenz

Die Konferenz, die wir zusammen mit der Fakultät für Sicherheit – Skopje veranstalten, erfolgt als Ergebnis einer engeren Zusammenarbeit der beiden Büros der Konrad-Adenauer-Stiftung in Skopje und Athen.

Seminar

ausgebucht

„Миграциjата на Балканот: заеднички безбедносни предизвици и начини за справување со продолжената криза”

регионална студентска конференција

Фондацијата Конрад Аденауер во соработка со Факултетот за безбедност - Скопје организира регионална студентска конференција на тема: “Миграцијата на Балканот: заеднички безбедносни предизвици и начини за справување со продолжената криза”.

Seminar

ausgebucht

"Cathedra Adenauer: Quo vadis, Europe?"

Thinking without borders

The Konrad Adenauer Foundation and the Wilfried Martens Centre for European Studies are organizing a seminar titled "Cathedra Adenauer: Quo vadis, Europe?"

Event

"Long-term development of the energy market in Macedonia - opportunities and obstacles"

Regional conference

The Konrad Adenauer Foundation in cooperation with the Macedonian Center for Energy Efficiency (MACEF) is organizing a regional conference on the topic "Long-term development of the energy market in Macedonia - opportunities and obstacles".

Event

„Долгорочен развој на енергетиката во Македонија - можности и пречки"

Регионална конференција

Фондацијата Конрад Аденауер во соработка со Центарот за енергетска ефикасност на Македонија (МАЦЕФ) организираат регионална конференција на тема „Долгорочен развој на енергетиката во Македонија - можности и пречки".

Seminar

ausgebucht

„Катедра Аденауер: Каде одиш, Европа?“

Размислување без граници

Фондацијата Конрад Аденауер и Вилфрид Мартенс Центарот за Европски Студии организираат семинар под наслов „Катедра Аденауер: Kaде одиш, Европа?“

Seminar

ausgebucht

Visions and Wishes for Europe

SIMULATION GAME

The simulation game on European Institutions and the negotiation process will be organized by KAS in cooperation with the Wilfried Martens Centre for European Studies and CIVIC.

Дезинформации во онлајн медиумите – практики и решенија

Работилница

Од 02 до 04 март во Струмица се одржа дводневна работилница во организација на КАС и Здружението на новинарите на Македонија (ЗНМ) со наслов „Дезинформации во онлајн медиумите – практики и решенија“ на која учество земаа новинари од повеќе од 30 онлајн медиуми од целата земја.

Тркалезна маса

Религијата во образованието – искуства и предизвици

Фондацијата Конрад Аденауер во соработка со Асоцијацијата на професори по Eтика во религиите организираше тркалезна маса на 16 февруари во Скопје на тема „Религијата во образованието - искуства и предизвици“ на која присуствуваа лидерите на верските заедници, пратеници и експерти на темата од академијата и општеството.

Обука за личен маркетинг за актуелните КАС стипендисти

На 21 декември 2022 Фондацијата Конрад Аденауер спроведе обука за личен маркетинг наменета за актуелните КАС стипендисти, со цел поддршка и унапредување на нивните компетенции и персоналните вештини во насока на подобра и поквалитетна себе-промоција.

Новата реалност во училиштата - создавање можности со иновации и дигитални решенија

На 17. декември се одржа семинар на тема “Новата реалност во училиштата – создавање можности со иновации и дигитални решенија” наменета за професори по предметот Етика во религиите.

Младинска политичка академија

Западен Балкан во контекст на актуелните безбедносни и економски предизвици по руската агресија на Украина

КАС во соработка со Унијата на Млади Сили (УМС) на ВМРО-ДПМНЕ и Европските Демократски Студенти (ЕДС) од 01 до 04 декември во Скопје ja организираа Младинската политичка академија на тема „Западен Балкан во контекст на актуелните безбедносни и економски предизвици по руската агресија на Украина“.

Политичка академија 2022

Стратегија и визија во време на криза

Од 28 до 30 октомври, КАС во соработка со ПИАЦ „Љубиша Георгиевски“ организираше уште една од серијата политички академии, овој пат наменета за највисокото раководство на ВМРО-ДПМНЕ на тема: „Стратегија и визија во време на криза“. Овогодишната Политичка академија опфати стручни презентации и работилници предводени од бројни домашни експерти, меѓународни претставници, актуелни и поранешни политичари и теоретичари во врска со раководењето на процеси во време на кризи – од сите аспекти кои се актуелни во моментот.

Зајакнување на капацитетите на партиските подмладоци

Обука

Регионалната канцеларија за младинска соработка (RYCO) и канцелариите на Фондацијата Фридрих Еберт (FES) и Фондацијата Конрад Аденауер (KAS) во Скопје, спроведоа тридневна обука на темата „Зајакнување на капацитетите на партиските подмладоци“ што се одржа од 23 до 25 септември 2022 година, во Охрид.

Создавање европска општина: Политика на интегритет за 0 корупција

Обука

На 6 септември во Општина Аеродром се одржа еднодневна обука за вработените во општината, како последна активност во рамки на заедничкиот проект „Создавање европска општина: Политика на интегритет за 0 корупција“ реализиран од страна на Фондацијата Конрад Аденауер, Правникот факултет „Јустинијан Први“ и Општина Аеродром.

Регионална Летна Школа 2022

Општество и Религија: Етнички групи, Идентитет и Национализам

Вечерта на 23 август се случи отворањето на регионалната летна школа “Општество и религија: етнички групи, идентитет и национализам”. На настанот учество земаа млади студенти од Албанија, Босна и Херцеговина, Бугарија, Хрватска, Грција, Косово, Црна Гора, Северна Македонија, Србија и Словенија.

Градиме мостови кон заедничка иднина: од соседи кон стратешки партнери

Билатерална македонско-бугарска средба на КАС стипендистите во Охрид, 01 - 03 јули

Во организација на Фондацијата Конрад Аденауер и Центарот за европски студии Вилфрид Мартенс од Брисел, за време на првиот викенд од јули во прекрасниот Охрид, се одржа Билатерална македонско-бугарска средба на КАС стипендисти.