Asset Publisher

Настани

Asset Publisher

Asset Publisher

Derzeit sind keine Veranstaltungen geplant.

Asset Publisher

Seminar

ausgebucht

„Ефектите од глобалниот тероризам и радикализам за Македонија и регионот"

семинар

Фондацијата Конрад Аденауер организира семинар на тема „Ефектите од глобалниот тероризам и радикализам за Македонија и регионот" кој ќе се одржува од 22-24 јули во Охрид.

Event

Days of green jobs and environmental education

Within the European Sustainable Energy Week

Konrad Adenauer Foundation in cooperation with the NGO Go Green is organizing "Days of green jobs and education" from 13-15 June in Skopje as part of the European Sustainable Energy Week.

Event

Денови на зелени работни места и еколошко образование

Во рамки на Европската недела за одржлива енергија

Фондацијата Конрад Аденауер во соработка со НВО, Гоу Грин од Скопје од 13 до 15 јуни ги организираат „Денови на зелени работни места и образование“, како дел од Европската недела на одржлива енергија.

Seminar

ausgebucht

Migration auf dem Balkan: gemeinsame Sicherheitsherausforderungen und Wege zur Überwindung der andauernden Krise

Regionale Studentenkonferenz

Die Konferenz, die wir zusammen mit der Fakultät für Sicherheit – Skopje veranstalten, erfolgt als Ergebnis einer engeren Zusammenarbeit der beiden Büros der Konrad-Adenauer-Stiftung in Skopje und Athen.

Seminar

ausgebucht

„Миграциjата на Балканот: заеднички безбедносни предизвици и начини за справување со продолжената криза”

регионална студентска конференција

Фондацијата Конрад Аденауер во соработка со Факултетот за безбедност - Скопје организира регионална студентска конференција на тема: “Миграцијата на Балканот: заеднички безбедносни предизвици и начини за справување со продолжената криза”.

Seminar

ausgebucht

"Cathedra Adenauer: Quo vadis, Europe?"

Thinking without borders

The Konrad Adenauer Foundation and the Wilfried Martens Centre for European Studies are organizing a seminar titled "Cathedra Adenauer: Quo vadis, Europe?"

Event

"Long-term development of the energy market in Macedonia - opportunities and obstacles"

Regional conference

The Konrad Adenauer Foundation in cooperation with the Macedonian Center for Energy Efficiency (MACEF) is organizing a regional conference on the topic "Long-term development of the energy market in Macedonia - opportunities and obstacles".

Event

„Долгорочен развој на енергетиката во Македонија - можности и пречки"

Регионална конференција

Фондацијата Конрад Аденауер во соработка со Центарот за енергетска ефикасност на Македонија (МАЦЕФ) организираат регионална конференција на тема „Долгорочен развој на енергетиката во Македонија - можности и пречки".

Seminar

ausgebucht

„Катедра Аденауер: Каде одиш, Европа?“

Размислување без граници

Фондацијата Конрад Аденауер и Вилфрид Мартенс Центарот за Европски Студии организираат семинар под наслов „Катедра Аденауер: Kaде одиш, Европа?“

Seminar

ausgebucht

Visions and Wishes for Europe

SIMULATION GAME

The simulation game on European Institutions and the negotiation process will be organized by KAS in cooperation with the Wilfried Martens Centre for European Studies and CIVIC.

Asset Publisher

Регионална летна школа 2024

Општество и религија: етнички групи, идентитет и национализам

Регионалната летна школа 2024 „Општество и религија: етнички групи, идентитет и национализам“, се одржа помеѓу 17. -20. Јуни 2024 година во Скопје. Настанот обедини 20 студенти од Југоисточна Европа, со цел да дискутираат на повеќе општествени и религиозни прашања во рамки на неколкудневните активности кои вклучуваа серија на предавања и студиски посети на институции и организации од земјата.

Ден на Европа 2024

Одбележување на Денот на Европа - 9 Мај

На 04 јуни 2024, се одржа настанот посветен на одбележувањето Денот на Европа – 9 Мај, во организација на Европско движење на Република Северна Македонија и Фондацијата Конрад Аденауер. По поздравните обраќања се одржа и панел дискусија на темата „Иднината на проширувањето на ЕУ - Кои се придобивките за Северна Македонија и Европската унија?“.

Стратешко планирање за политички промени 2024

Работилница

Во рамки на одличната соработка, КАС и ПИАЦ „Љубиша Георгиевски“ организираа тридневен настан наменет за највисокото раководство на ВМРО-ДПМНЕ и членовите на Извршниот комитет, со цел дискусии и стратешко планирање за активностите на ВМРО-ДПМНЕ во наредниот период. Настанот се одржа од 23 до 25 февруари во Велес. Овој настан опфати и стручни презентации на бројни домашни и странски политичари, како и експерти од практиката.

Зајакнување на капацитетите на пратениците

Успешни стратегии и предизвици

Во рамки на одличната континуирана соработка, КАС и ПИАЦ „Љубиша Георгиевски“ организираа настан наменет за пратениците од ВМРО-ДПМНЕ, со цел напредна обука за подобрување на вештините за комуникација со јавноста, отвореност и транспарентност. Настанот се одржа од 16 до 18 февруари во Охрид. Овој настан опфати и стручни презентации на бројни домашни и странски политичари, како и експерти од практиката.

Политичка академија 2024

Важноста на ефективната комуникација во градењето успех

Од 09 до 11 февруари, КАС во соработка со ПИАЦ „Љубиша Георгиевски“ ја организираа Политичката академија наменета за активисти од ВМРО-ДПМНЕ на локално ниво, насловена како „Важноста на ефективната комуникација во градењето успех“. Овој настан опфати и стручни презентации на бројни домашни и странски политичари, како и експерти од практиката.

Филмска проекција "Конференцијата во Ванзе" (2022)

На 30. јануари во Мултимедијалниот центар “Киро Глигоров” (Киноверзум), Штип се одржа проекција на филмот “Конференцијата во Ванзе” (2022).

Филмска проекција "Конференцијата во Ванзе" (2022)

На 07. ноември во Меморијалниот центар на холокаустот на Евреите од Македонија се одржа проекција на филмот “Конференцијата во Ванзе” (2022).

Зајакнување на регионалната соработка, стабилноста и добрососедските односи во време на војна

Фондацијата Конрад Аденауер и Школата за Јавни политики “Мајка Тереза” го организираа настанот “Зајакнување на регионалната соработка, стабилноста и добрососедските односи во време на војна”.

Катедра Аденауер 2023

На 17 и 19 октомври, КАС во соработка со Центар за европски студии Вилфред Мартенс од Брисел, Академијата за Европски интеграции - Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола и Правниот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип организираше две предавања во рамки на Катедрата Аденауер 2023 година.

Градење успех на локално ниво: Зајакнување на капацитетите на локалната самоуправа

Обука за градоначалници

На 28 октомври, КАС во соработка со ПИАЦ „Љубиша Георгиевски“ организираше тркалезна маса и работилници за градоначалниците предложени од ВМРО-ДПМНЕ на тема: „Градење успех на локално ниво: Зајакнување на капацитетите на локалната самоуправа“.