Настани

Derzeit sind keine Veranstaltungen geplant.

Event

Sommer Schule für junge Führungskräfte

Die Konrad-Adenauer-Stiftung unterstützt auch in diesem Jahr die Sommerschule des mazedonischen Staatspräsidenten, Dr. Gjorge Ivanov, für junge Nachwuchsführungskräfte in Mazedonien.

Workshop

Summer Camp - Interreligiöser Dialog

Verhältnis von Religionsgemeinschaften und dem Staat

Das Summer Camp ist eine gemeinsame Veranstaltung der katholischen Kirche in Mazedonien und der Konrad-Adenauer-Stiftung.

Vortrag

Light in the Darkness

Vortrag über Erfahrung in einer Roma Siedlung

Vortragsveranstaltung in Kooperation mit dem Roma Education Fund und der Deutschen Botschaft Skopje zur ausgehenden Präsidentschaft Mazedoniens in der Roma Dekade.

Workshop

Politik und Verhandeln: Wie geht man mit verschiedenen Interessen und Kompromissen um?

Politische Kultur in Mazedonien

Workshop zur Förderung der politischen Kultur in Mazedonien.Informationen dazu sind im KAS-Auslandsbüro Skopje: skopje@kas.de erhältlich.

Vortrag

Die Rolle des Europäischen Parlaments und der nationalen Parlamente nach dem Vertrag von Lissabon

Vortragsveranstaltung

Vortragsveranstaltung in Kooperation mit dem ISPE College in Pristhina

Seminar

Professionalisierung von Parlamentariern, Parteifunktionären und ihren Mitarbeitern

Verbesserung der Fraktions- und Parteiarbeit

Drei eintägige Workshops zur Verbesserung der Fraktionsarbeit im kosovarischen Parlament. Kooperatonspartner der Konrad-Adenauer-Stiftung ist auch bei dieser Veranstaltungsreihe die Eduardo Frei Stiftung aus den Niederlanden.

Fachkonferenz

Medien und freie Meinungsäußerung

Konferenz und Präsentation des politischen Magazins "Politska Misla" Nr. 39

Konferenz zur Situation der Medien in Mazedonien in Zusammenarbeit mit dem Institute for Democracy - Societas Civilis, Skopje.

Seminar

ausgebucht

Frauen in die Politik

Einstieg und Weiterkommen in der Politik - Politik von und für Frauen in der Kommune

Seminar für Frauen in Kooperation mit der Eduardo-Frei-Stiftung aus den Niederlanden

Seminar

ausgebucht

Frauen in die Politik

Einstieg und Weiterkommen in der Politik - Politik von und für Frauen in der Kommune

Seminar für Frauen in Kooperation mit der Eduardo-Frei-Stiftung aus den Niederlanden

Seminar

ausgebucht

Frauen in die Politik

Einstieg und Weiterkommen in der Politik - Politik von und für Frauen in der Kommune

Seminar für Frauen in Kooperation mit der Eduardo-Frei-Stiftung aus den Niederlanden

Меѓурелигиски час

Учиме едни од други за живот едни со други

На 17-ти мај се одржа проектот „Меѓурелигиска час“. Настанот го организираше Фондацијата Конрад Аденауер во тесна соработка со Православниот богословски факултет „Свети Климент Охридски“ и Факултетот за исламски науки од Скопје. Триесетина учесници, вклучувајќи студенти по теологија, претставници на верски заедници, експерти од областа на религијата и други заинтересирани поединци, учествуваа на настанот со цел да се поттикне значајна размена на идеи и искуства.

Зајакнување на капацитетите на пратениците

Улогата на Собранието во време на современите демократски предизвици

Од 06 до 08 април, КАС во соработка со Партискиот истражувачко-аналитички центар „Љубиша Георгиевски“ го организираше тренинг семинарот наменет за пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ и Коалицијата, насловена како „Зајакнување на капацитетите на пратениците: Улогата на Собранието во време на современите демократски предизвици“. Овој настан опфати стручни презентации и работилници предводени од бројни домашни експерти, меѓународни претставници, актуелни и поранешни политичари, експерти и теоретичари во врска со адекватното презентирање на пратениците во Собранието, комуникација со граѓаните, градење стратешки пристап кон превенција и менаџирање на современите демократски предизвици во македонското општество.

Политичка академија 2023

Лидери за иднината

Од 31 март до 02 април, КАС заедно со ПИАЦ „Љубиша Георгиевски“ го организираа првиот модул на Политичката академија, насловен како „Лидери за иднината“. Наменет за селектирани млади учесници, овој модул опфати стручни презентации и работилници предводени од бројни домашни експерти, меѓународни претставници, актуелни и поранешни политичари, експерти и теоретичари во врска со основите на лидерството, со особен фокус на функционирањето на политичкиот систем и македонските политички процеси.

Дезинформации во онлајн медиумите – практики и решенија

Работилница

Од 02 до 04 март во Струмица се одржа дводневна работилница во организација на КАС и Здружението на новинарите на Македонија (ЗНМ) со наслов „Дезинформации во онлајн медиумите – практики и решенија“ на која учество земаа новинари од повеќе од 30 онлајн медиуми од целата земја.

Тркалезна маса

Религијата во образованието – искуства и предизвици

Фондацијата Конрад Аденауер во соработка со Асоцијацијата на професори по Eтика во религиите организираше тркалезна маса на 16 февруари во Скопје на тема „Религијата во образованието - искуства и предизвици“ на која присуствуваа лидерите на верските заедници, пратеници и експерти на темата од академијата и општеството.

Обука за личен маркетинг за актуелните КАС стипендисти

На 21 декември 2022 Фондацијата Конрад Аденауер спроведе обука за личен маркетинг наменета за актуелните КАС стипендисти, со цел поддршка и унапредување на нивните компетенции и персоналните вештини во насока на подобра и поквалитетна себе-промоција.

Новата реалност во училиштата - создавање можности со иновации и дигитални решенија

На 17. декември се одржа семинар на тема “Новата реалност во училиштата – создавање можности со иновации и дигитални решенија” наменета за професори по предметот Етика во религиите.

Младинска политичка академија

Западен Балкан во контекст на актуелните безбедносни и економски предизвици по руската агресија на Украина

КАС во соработка со Унијата на Млади Сили (УМС) на ВМРО-ДПМНЕ и Европските Демократски Студенти (ЕДС) од 01 до 04 декември во Скопје ja организираа Младинската политичка академија на тема „Западен Балкан во контекст на актуелните безбедносни и економски предизвици по руската агресија на Украина“.

Политичка академија 2022

Стратегија и визија во време на криза

Од 28 до 30 октомври, КАС во соработка со ПИАЦ „Љубиша Георгиевски“ организираше уште една од серијата политички академии, овој пат наменета за највисокото раководство на ВМРО-ДПМНЕ на тема: „Стратегија и визија во време на криза“. Овогодишната Политичка академија опфати стручни презентации и работилници предводени од бројни домашни експерти, меѓународни претставници, актуелни и поранешни политичари и теоретичари во врска со раководењето на процеси во време на кризи – од сите аспекти кои се актуелни во моментот.

Зајакнување на капацитетите на партиските подмладоци

Обука

Регионалната канцеларија за младинска соработка (RYCO) и канцелариите на Фондацијата Фридрих Еберт (FES) и Фондацијата Конрад Аденауер (KAS) во Скопје, спроведоа тридневна обука на темата „Зајакнување на капацитетите на партиските подмладоци“ што се одржа од 23 до 25 септември 2022 година, во Охрид.