Správy a anýzy o Slovensku

Costa Rica vor den Wahlen: Präsidentschafts-, Parlaments- und Stadtratswahlen am 5. Februar 2006

autori Reinhard Willig
Am 5. Februar 2006 sind rd. 2,5 Millionen der etwa 4 Millionen Bürger des Landesaufgerufen, neben dem Präsidenten und zwei Vize-Präsidenten 57 Abgeordnete desnationalen Parlaments sowie 501 Stadträte für die Wahlperiode 2006 – 2010 zu wählen.
kontaktná osoba

Dr. Werner Böhler

Dr

RIADITEĽ ZASTÚPENIA NADÁCIE KONRADA ADENAUERAV SLOVENSKEJ REPUBLIKE A V ČESKEJ REPUBLIKE

werner.boehler@kas.de +506 2296 6676

O edícii

Nadácia Konrada Adenauera je zastúpená vlastnými kanceláriami v približne 70 krajinách na 5 kontinentoch. Zahraniční spolupracovníci môžu priamo na mieste informovať z prvej ruky o aktuálnych udalostiach a dlhodobom rozvoji v danej krajine. V „správach k príslušnej krajiny“ ponúkajú užívateľom webovej stránky Nadácie Konrada Adenauera exkluzívne analýzy, informácie z pozadia a odhady.

-

erscheinungsort

Sankt Augustin Deutschland