Správy a anýzy o Slovensku

Die Finanzkrise

Barack Obamas erste Herausforderung im Amt

Praktikantenbericht
Die Weltwirtschaft ist immer wieder von Krisen erschüttert worden. Jüngste Beispiele in derGeschichte sind die US-Sparkassenkrise in den 80er Jahren, die Lateinamerikakrise in den70er und 80er Jahren, die japanische Bankenkrise in den 90er Jahren, die Asienkrise imJahre 1997 und 1998 und die Russlandkrise der Jahre 1998 und 1999. Keine dieser Krisenkann mit der heutigen US-Finanzkrise verglichen werden...

O edícii

Nadácia Konrada Adenauera je zastúpená vlastnými kanceláriami v približne 70 krajinách na 5 kontinentoch. Zahraniční spolupracovníci môžu priamo na mieste informovať z prvej ruky o aktuálnych udalostiach a dlhodobom rozvoji v danej krajine. V „správach k príslušnej krajiny“ ponúkajú užívateľom webovej stránky Nadácie Konrada Adenauera exkluzívne analýzy, informácie z pozadia a odhady.

-

erscheinungsort

USA USA