Správy a anýzy o Slovensku

Zbytočná novela jazykového zákona

autori Michael Gahler, Michael Gahler

Článok člena Európskeho parlamenu Michaela Gahlera

Vo svojom článku sa autor Michael Gahler, člen EP podrobne venuje novele slovenského jazykového zákona, ktorá vstúpila do platnosti 1. septembra 2009.Text v nemeckom jazyku.

O edícii

Nadácia Konrada Adenauera je zastúpená vlastnými kanceláriami v približne 70 krajinách na 5 kontinentoch. Zahraniční spolupracovníci môžu priamo na mieste informovať z prvej ruky o aktuálnych udalostiach a dlhodobom rozvoji v danej krajine. V „správach k príslušnej krajiny“ ponúkajú užívateľom webovej stránky Nadácie Konrada Adenauera exkluzívne analýzy, informácie z pozadia a odhady.

-

erscheinungsort

Slovensko Slovenská republika