Správy a anýzy o Slovensku

IV ASAMBLEA ANUAL CAMINOS PARA UNA CUBA DEMOCRÁTICA

Durante la cuarta edición de la Asamblea anual Caminos para una Cuba Democrática realizada en Quintana Roo, diversas personalidades y miembros de partidos políticos, así como organizaciones de la sociedad civil cubana emitieron una declaración conjunta. Encontrará en las siguientes líneas el texto de la declaración:

O edícii

Nadácia Konrada Adenauera je zastúpená vlastnými kanceláriami v približne 70 krajinách na 5 kontinentoch. Zahraniční spolupracovníci môžu priamo na mieste informovať z prvej ruky o aktuálnych udalostiach a dlhodobom rozvoji v danej krajine. V „správach k príslušnej krajiny“ ponúkajú užívateľom webovej stránky Nadácie Konrada Adenauera exkluzívne analýzy, informácie z pozadia a odhady.