Správy a anýzy o Slovensku

Solutions to the Debt Crisis in the EU from the Slovak Perspective

Peter Goliáš, Eugen Jurzyca

Analýza z dielne expertov INEKO v anglickom jazyku sa zaoberá možnosťami riešenia dlhovej krízy v EÚ a postojom Slovenska k jej riešeniu.

O edícii

Nadácia Konrada Adenauera je zastúpená vlastnými kanceláriami v približne 70 krajinách na 5 kontinentoch. Zahraniční spolupracovníci môžu priamo na mieste informovať z prvej ruky o aktuálnych udalostiach a dlhodobom rozvoji v danej krajine. V „správach k príslušnej krajiny“ ponúkajú užívateľom webovej stránky Nadácie Konrada Adenauera exkluzívne analýzy, informácie z pozadia a odhady.

-

erscheinungsort

Slovensko Slovenská republika