Správy a anýzy o Slovensku

Stand der Stromerzeugung und -verteilung in Kamerun

autori Oliver C. Ruppel

Ein Bericht von Durando Ndongsok und Oliver Ruppel

Der Bericht gibt einen Einblick über den Stand der Stromerzeugung und -verteilung in Kamerun, die damit verbundenen Herausforderungen, das ungenutzte Potenzial und die rechtlichen Rahmenbedingungen.

O edícii

Nadácia Konrada Adenauera je zastúpená vlastnými kanceláriami v približne 70 krajinách na 5 kontinentoch. Zahraniční spolupracovníci môžu priamo na mieste informovať z prvej ruky o aktuálnych udalostiach a dlhodobom rozvoji v danej krajine. V „správach k príslušnej krajiny“ ponúkajú užívateľom webovej stránky Nadácie Konrada Adenauera exkluzívne analýzy, informácie z pozadia a odhady.

-

erscheinungsort

Yaoundé Kamerun