รายงานสถานการณ์ในประเทศไทย

Albanien: Aufarbeitung der kommunistischen Vergangenheit

ของ Walter Glos, Dr. Jonila Godole
Das Erbe der kommunistischen Vergangenheit wiegt auch 27 Jahre nach dem Ende der Diktatur schwer auf Politik und Gesellschaft Albaniens. Eine umfassende Aufarbeitung ist weder in der Politik, der Justiz, noch in der Schule oder im öffentlichen Diskurs erfolgt. Über 40 Jahre dunkler Zeitgeschichte drohen in Albanien unaufgeklärt und nicht aufgearbeitet in Vergessenheit zu geraten. Dem entgegenzuwirken hat sich die Konrad-Adenauer-Stiftung in Tirana zum Ziel gesetzt, denn Albanien braucht die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit, um für die Menschen eine bessere Zukunft gestalten zu können.
Blick auf das Nationale Historische Museum Albaniens in Tirana | © Dennis Jarvis / Flickr / CC BY-SA 2.0 © Dennis Jarvis / Flickr / CC BY-SA 2.0
Blick auf das Nationale Historische Museum Albaniens in Tirana | © Dennis Jarvis / Flickr / CC BY-SA 2.0

Den vollständigen Länderbericht über die Aufarbeitung der kommunistischen Vergangenheit in Albanien können Sie als PDF öffnen.

แชร์หน้านี้

ให้โดย

Auslandsbüro Albanien

เกี่ยวกับชุดนี้

Konrad-Adenauer-Stiftung มีสำนักงานตัวแทนใน 80 ประเทศในห้าทวีป พนักงานในต่างประเทศสามารถให้รายงานเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและการพัฒนาในระยะยาวในประเทศของตนได้ และผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าไปดูการวิเคราะห์ ข้อมูลพื้นฐานและการประเมินผลเฉพาะของ Konrad-Adenauer-Stiftung เหล่านั้นใน "country reports" ได้

ข้อมูลการสั่งซื้อ

erscheinungsort

Tirana Albanien