Publicador de contenidos

Título individual

Społeczna Gospodarka Rynkowa – ustrojowa przyszłość

Biblioteka myśli ekonomicznej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Współpraca Fundacji Konrada Adenauera z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym i Wyższą Szkołą Finansów i Zarządzania w Białymstoku przy organizacji corocznych seminariów, poświęconych Społecznej Gospodarce Rynkowej przynosi także owoce w postaci publikacji, które po tych seminariach się ukazują.

Publicador de contenidos

Eine von Prof. Elżbieta Mączyńska und Prof. Piotr Pysz herausgegebene Publikation enthält (dreisprachige) Texte von internationalen Wirtschaftsexperten.Teil I

Die Soziale Marktwirtschaft - Wesen, Hintergründe und Analysen

David Gregosz - Wirtschaftspolitik: Soziale Marktwirtschaft als christdemokratisches Fundament
Grzegorz Szulczewski - Zarys metody morfologicznej w ekonomii na podstawie

Józefa Famielec - Die Grundlagen der Nationalökonomie Waltera Euckena i jej znaczenie dla budowy podstaw ordopolityki społeczno‑gospodarczej
Anna Ząbkowicz - Wolność i panowanie w ordoliberalnym porządku gospodarczym
Jürgen Wandel - Soziale Marktwirtschaft und das unterschätze Staatsversagen
Andrzej Szplit - Społeczno‑Ekologiczna Gospodarka Rynkowa aktywnym rezultatem traktatu lizbońskiego

 

Teil II.

Die Soziale Marktwirtschaft und der Finanzsektor

Harold James  - Why can’t you see / What you’re doing to me / When you don’t believe a word I say: The Role of Central Banks in Rebuilding Social Capital
Piotr Pysz - Kształtowanie federalnego ładu społeczno‑gospodarczego w Unii Europejskiej: Déjà vu amerykańskiej koncepcji reformy finansów publicznych Alexandra Hamiltona
Katarzyna Kamińska, Ewa Kulińska‑Sadłocha -  Wpływ finansowania działań antycovidowych na dług publiczny państwa – przypadek Polski i Niemiec


Teil III.

Soziale Marktwirtschaft - Faktoren der Erosion vs. Faktoren der Revitalisierung

Elżbieta Mączyńska - Cywilizacyjne przesilenie i społeczno‑gospodarczy (nie)ład
Michał Moszyński - Europa między globalizmem a demokracją
Maciej Miszewski - Wartości i instytucje ordoliberalnego ładu społeczno‑gospodarczego a obecna faza kryzysu cywilizacyjnego
Ewa Zeman‑Miszewska - Ordoliberalna wizja państwa a jej uwarunkowania w realiach współczesności
Eugeniusz Gostomski - Monopole i oligopole realnym zagrożeniem dla Społecznej Gospodarki Rynkowej


Teil IV.

Miscellanea

Marzenna Kowalik James -  Energy Security in Europe in the 21st Century, the Role of Empirically Tested Theories in Debates About Nord Stream 2
Józefa Famielec - Ład społeczno‑gospodarczy i Społeczna Gospodarka Rynkowa – wyzwania edukacyjne – wyniki ewaluacji wśród studentów
Elżbieta Skąpska - Zasady Społecznej Gospodarki Rynkowej w usługach

Anna Edyta Jurczuk, Piotr Pysz - Społeczna Gospodarka Rynkowa – systematyczny przegląd literatury

 

 

Die Konrad-Adenauer-Stiftung stellt auf Anfrage auch Druckexemplare dieser Publikation zur Verfügung.

Bitte wenden Sie sich diesbezüglich an unser Büro.

Compartir

Publicador de contenidos

Personas de contacto

Falk Altenberger

Falk Altenberger bild

Projektpartner, Projektmittelverwaltung, Organisation

Falk.Altenberger@kas.de +48 22 845-9333
Personas de contacto

Dr. Daniel Lemmen

Daniel Lemmen

Projektkoordinator

Daniel.Lemmen@kas.de +48 22 845-9339

comment-portlet

Publicador de contenidos

Proporcionado por

Biuro Fundacji Polska

Publicador de contenidos